Центар за европске и међународно-правне студије

Руководитељка Центра: проф. др Весна Кнежевић-Предић

Мејл адреса: vesna.knezevic@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011 3092 959