Докторске студије медија и комуникација

Студијски програм је акредитован 2022. године.

Семестар: 1
Тематски изборни блок 1 (бира се 2 од 7 предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавна сфера и медији 1 изборни 4+0 10
Медији и новинарство у глобалном контексту 1 изборни 4+0 10
Новинарство, ПР и медијски дискурс 1 изборни 4+0 10
Новинарство, дигитални медији и култура информисања 1 изборни 4+0 10
Култура изражавања у постновинарству 1 изборни 4+0 10
Медији и масовна политичка персуазија 1 изборни 4+0 10
Економија информација 1 изборни 4+0 10
Тематски изборни блок 2 (бира се 1 од 36 предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Глобални односи 1 изборни 4+0 10
Савремено решавање сукоба 1 изборни 4+0 10
Модели европске интеграције 1 изборни 4+0 10
Владавина права на универзалном и регионалном плану 1 изборни 4+0 10
Упоредне споњне политике Балкана 1 изборни 4+0 10
Политика међународног права: како настаје и делује међународно право 1 изборни 4+0 10
Процеси измене глобалног управљања: нове теорије и истраживачки програми 1 изборни 4+0 10
Европа у савременим међународним односима 1 изборни 4+0 10
Идентитет и национализам на Балкану 1 изборни 4+0 10
Јавна администрација и јавне политике 1 изборни 4+0 10
Компаративна анализа социјалних модела 1 изборни 4+0 10
Контролна и регулаторна тела и секторске политике 1 изборни 4+0 10
Миграције и држава благостања 1 изборни 4+0 10
Методски комплекси социјалног рада 1 изборни 4+0 10
Нова политичка структура и привредни развој Азије 1 изборни 4+0 10
Отпадници у модерној политичкој мисли 1 изборни 4+0 10
Политика – од илузије до стварности 1 изборни 4+0 10
Примена ИТ у јавном сектору 1 изборни 4+0 10
Политичка улогa религије у XX и XXI 1 изборни 4+0 10
Регионалне компаративне политике земаља у развоју 1 изборни 4+0 10
Репрезентација и политичке институције 1 изборни 4+0 10
Теорије и политикe рода 1 изборни 4+0 10
Филозофија религије 1 изборни 4+0 10
Историја слике света и основних феномена европске културе 1 изборни 4+0 10
Развој и понашање у социјалном окружењу 1 изборни 4+0 10
Савремени приступи теорији кулуре 1 изборни 4+0 10
Јавна сфера и медији 1 изборни 4+0 10
Медији и новинарство у глобалном контексту 1 изборни 4+0 10
Новинарство, ПР и медијски дискурс 1 изборни 4+0 10
Култура изражавања у постновинарству 1 изборни 4+0 10
Медији и масовна политичка персуазија 1 изборни 4+0 10
Економија информација 1 изборни 4+0 10
Новинарство, дигитални медији и култура информисања 1 изборни 4+0 10
Еколошки ризици модернога доба 1 изборни 4+0 10
Социјални капитал, партиципација и друштвене промене 1 изборни 4+0 10
Политичке партије и избори 1 изборни 4+0 10
Семестар: 2
Семестар: 5
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Пријава докторске дисертације 5 обавезан 5
Студијски истраживачки рад и писање дисертације 5 обавезан 25
Семестар: 6
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Студијски истраживачки рад и писање дисертације 6 обавезан 25
Одбрана докторске дисертације 6 обавезан 5

 

Докторске студије културе и медија – акредитација 2015. године