Наставне базе

 • Градски центар за социјални рад, Руска 4, Београд
 • Национална слузба за запошљавање Републике Србије, Краља Милутина 8, Београд
 • Управа за извршење кривичних санкција Министарство правде Републике Србије, Немањина 22-26, Београд
 • Центар за породични смештај и усвојење, Радослава Грујића бр. 17, Београд;
 • Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић” у Београду, Сокобањска 13;
 • Специјална болница за болести зависности у Београду, Теодора Драјзера бр. 44;
 • Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, Звечанска 7;
 • Установа Герентолошки центар — Земун, Марије Бурсаћ 49, Београд;
 • Група „484“, Пуковника Бацића 3, Београд;
 • Основна школа “Драган Ковачевић”, Београд, Шафарикова 8;
 • Стална конференција градова и општина — Савез градова и општина Србије (СКГО), Македонска бр. 22, Београд
 • Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Светозара Марковића 85а, Београд,
 • Удружење “Живимо заједно”, Студентски трг бр. 11, Београд,
 • Средња занатска школа, Вукасовићева 21а, Канарево брдо, Београд;
 • Школа за ученике оштећеног вида, Вељко Рамадановић, Земун. Цара Душана 14
 • Дом Сремчица Девета нова бр. 2, Сремчица, Београд
 • Специјална болница Лаза Лазаревиц, Вишеградска 26, Београд
 • Завод за васпитање деце и омладине “Београд”, ул. Булевар ослобођења бр. 219, Београд