Наставне базе

НАСТАВНE БАЗE

Факултет политичких наука Универзитета у Београду је у годинама за нама остварио сарадњу са бројним установама и организацијама из система социјалне заштите, здравствене заштите и система образовањеа, владиног и невлaдиног сектора, а све у циљу обезбеђивања релевантне практичне обуке за студенте и студенткиње основних студија Одељења за социјалну политику и социјални рад.

Захваљујемо се свим сарадницима и верујемо да ћемо у годинама које долазе заједничким снагама даље радити на унапређењу практичне обуке будућих социјалних радница и социјалних радника.

Одељење за социјалну политику и социјални рад

 

Предмет: Стручна пракса 1

 • Црвени крст Србије, Црвени крст Београда и општинске организације Црвеног крста из Београда и Србије;

Предмет: Стручна пракса 2

 • Центри за социјални рад у Србији;

Предмет: Стручна пракса 3

 • Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, ул. Звечанска 7, Београд,
 • Центар за породични смештај и усвојење, ул. Радослава Грујића бр. 17, Београд,
 • Установа Геронтолошки центар — Земун, ул. Марије Бурсаћ 49, Београд,
 • Завод за васпитање деце и омладине “Београд”, ул. Булевар ослобођења бр. 219, Београд,
 • Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, ул. Светозара Марковића 85а, Београд,
 • Установа за децу и младе „Сремчица“, ул. Девета нова бр. 2, Сремчица, Београд,
 • Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић” у Београду, ул. Сокобањска 13,
 • Установа за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки“, ул. Маршала Тита 77, Нови Бечеј,
 • Специјална болница за болести зависности у Београду, ул. Теодора Драјзера бр. 44,
 • Специјална болница „Др Лаза Лазаревић“, ул. Вишеградска 26, Београд,
 • Заједница клубова лечених алкохоличара Републике Србије, ул. Горњачка 34, Београд,
 • Удружење “Живимо заједно”, Студентски трг бр. 11, Београд,
 • Основна школа “Драган Ковачевић”, Београд, ул. Шафарикова 8,
 • Средња занатска школа, ул. Вукасовићева 21а, Канарево брдо, Београд,
 • Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић“, ул. Цара Душана 14, Земун,
 • Основна школа „Бранко Пешић“, ул. Светотројчина 4, 11080 Земун, Београд,
 • Управа за извршење кривичних санкција Министарство правде Републике Србије, ул. Немањина 22-26, Београд,
 • Национална служба за запошљавање Републике Србије, ул. Краља Милутина 8, Београд,
 • Прихватилиште за децу Београда, ул. Живка Давидовића 64, 11050 Београд,
 • Центар за интеграцију младих ЦИМ, ул. Шајкашка 27/40, VI спрат, Београд,
 • Центар за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица” Крагујевац, ул. Чика Матина 5, 34000 Крагујевац,
 • Геронтолошки центар Зрењанин, ул. Принципова 22-26, 23000 Зрењанин,
 • Геронтолошки центар “Срем” Рума, ул. Павловачка 126, 22400 Рума,
 • Геронтолошки центар Крагујевац, ул. Краља Милана IV 90, 34000 Крагујевац,
 • Дом за смештај старих лица Смедерево, ул. Старца Вујадина 68, 26000 Смедерево,
 • Геронтолошки центар Крушевац, ул. Косовска 116, 37000 Крушевац,
 • Геронтолошки центар Нови Пазар, ул. Стевана Немање 198, 36300 Нови Пазар,
 • Дом за децу и омладину “Јефимија”, Крушевац, ул. Веселина Николића 51 37000 Крушевац,
 • Казнено-поправни завод Сремска Митровица, ул. Фрушкогорска бб, 22000 Сремска Митровица,
 • Домско одељење за стара лица и пензионере Пожега, ул. Болничка бб, 31210 Пожега,
 • Геронтолошки центар Обреновац, ул. Узун Миркова бр. 12, 11500 Обреновац,
 • Удружење за помоћ МНРО Трстеник, ул. Радоја Крстића бб, 37240 Трстеник,
 • Дом за стара лица “Хомољски рај” Пожаревац, ул. Илије Гојковића бр. 15, 12000 Пожаревац,
 • Центар за бригу о породици Свилајнац, ул. Краља Петра Првог 135, 35210 Свилајнац,
 • Удружење грађана “Осмех”, ул. Власотинце, ул. Немањина 40, 16210 Власотинце.

 

Предмет: Стручна пракса 4

 • Републички завод за социјалну заштиту, Теразије 34, Београд;
 • Група „484“, Пуковника Бацића 3, Београд,
 • Центар за интеграцију младих ЦИМ, ул. Шајкашка 27/40, VI спрат, Београд,
 • Центар за збрињавање и палијативну медицину „BELhospice”, ул. Далматинска 72-74, Београд,
 • Хуманитарна организација”Дечије срце”, ул. Цара Николаја II 61а, 11000 Београд,
 • Удружење грађана за бробу против трговине људима и свих облика родно заснованог насиља Атина, Београд,
 • Добротворна фондација Српске православне цркве ЧОВЕКОЉУБЉЕ, ул. Августа Цесарца 25,
 • Међународна мрежа помоћи A.N., ул. Др Александра Костића 8/2, Београд,
 • АДРА (глобална хуманитарна организација Хришћанске адвентистичке цркве), ул. Радослава Грујића 4, Београд,
 • Удружење „Дај ми руку“, ул. Чангријина 13, Београд,
 • Центар за унапређење друштва, Београд,
 • Центар за социјално-превентивне активности ГРИГ, Булевар Деспота Стефана, 41/5, Београд,
 • Jusuit Refugee servis (JRS), ул. Македонска 23, Београд,
 • Група „Хајде да…“, ул. Кнез Данила 12/10/74, Београд,
 • Стална конференција градова и општина — Савез градова и општина Србије (СКГО), ул. Македонска бр. 22, Београд,
 • Инклузивни центар „Ево рука“, ул. Јурија Ракитина 30, Београд,
 • Центар „Звезда“, Београд,
 • LICEULICE, ул. Светозара Марковића 42а, Београд.