Тендери

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА УСЛУГА: набавка услуге штампе и услуге везане уз штампу за потребе Факултета политичких наука у 2019. години

позив за подношење понуде конкурснa документацијa Измена конкурсне документације Питања и одговори 1 Питања и одговори 2
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА УСЛУГЕ: Израда стручног налаза о испитивању квалитета уграђене водоводне и канализационе мреже објекта “А” УБ-ФПН у 2019. години

Позив Образац понуде
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА УСЛУГЕ: Експертиза постојећег стања конструкције са статичком анализом и снимањем оштећења на објекту “А” УБ-ФПН у 2019. години

Позив Образац понуде
Прочитајте више

Јавне набавке мале вредности: набавка канцеларијског материјала за потребе Факултета политичких наука у 2019. години

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПИТАЊА...
Прочитајте више