Тендери

Јавна набавка мале вредности набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања за потребе Факултета политичких наука у 2019. години.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Набавка услуге електронске обраде испитних записника за потребе Службе за наставу и студентска питања за први степен студија ФПН-а у 2019. години

Позив Образац понуде Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА – тоалетне хартије, марамица, пешира за руке, салвета

Позив Образац понуде Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: Потрошни материјал за техничко одржавање зграде ФПН-а у 2019. години

Позив Образац понуде Питања и одговори Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУТЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА И ПИЋА (КЕТЕРИНГ) ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА “Привреда и политика”, ФПН-а у 2018. години

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Прочитајте више