Тендери

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – НАБАВКА УСЛУГА: Израда техничке докментације за наставак радова на доградњи и реконструкцији (друга фаза) објекта “А” Универзитета у Београду Факултета политичких наука

Позив за достављање понуде Образац понуде Одлука о додлели уговора
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА УСЛУГА: набавка услуге штампе и услуге везане уз штампу за потребе Факултета политичких наука у 2018. години

позив за подношење понуде конкурснa документацијa Питања и одговори Питања и одговори 2 измена конкурсне документације образложење рока...
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: набавка добара – тонера за штампаче и фотокопир апарате ФПН у 2018.  години

Позив за достављање понуде Образац понуде Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка добара – канцеларијског материјала за потребе ФПН-а у 2018. години

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Позив за подношење понуде Питања и одговори Одлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору
Прочитајте више

Јавна набавка мале вредности на коју се не примењује Закон о јавним набавкама: набавка услуга – Сервис клима уређаја и монтажа и демонтажа за потребе ФПН-а у 2018. години

Позив Образац понуде Одлука о додели уговора
Прочитајте више

Јавна набавка мале вредности – Набавка добара и услуга: набавка оргинал тонера за штампаче и фотокопир апарате и услуге рециклаже тонера за штампаче и фотокопир апарате за потребе Факултета политичких наука у 2018. години

Позив за достављање понуда – тонери Образац понуде – тонери Одлука о обустави
Прочитајте више