Тендери

Јавна набавка мале вредности – Набавка добара и услуга: набавка оргинал тонера за штампаче и фотокопир апарате и услуге рециклаже тонера за штампаче и фотокопир апарате за потребе Факултета политичких наука у 2018. години

Позив за достављање понуда – тонери Образац понуде – тонери
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка добара: канцеларијски материјал за потребе Факултета у 2018. години

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2 Одлука о обустави
Прочитајте више

Јавна набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – набавка добара: потрошни материјал за техничко одржавање зграде Факултета политичких наука у 2018. години

Одлука за набавку услуга Позив за достављање понуда Образац понуде Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

Jавне набавке мале вредности – услуге ресторана за потребе Факултета политичких наука у 2018. години.

Конкурсна документација Позив Одлука о додели уговора угоститељске услуге Обавештење о закљученом уговору
Прочитајте више