Тендери

Јавна набавка мале вредности на коју се не примењује Закон о јавним набавкама: набавка добара: тоалетне хартије, марамица, пешкира за руке, салвета за потребе Факултета политичких наука у 2020. години

образац понуде позив Одлука о избору најповољније понуде
Read More

Јавна набавка мале вредности на коју се не примењује Закон о јавним набавкама: набавка добара: средства за одржавање хигијене за потребе Факултета политичких наука у 2020. години

образац понуде позив Одлука о избору најповољније понуде
Read More