Тендери

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА УСЛУГА: лимарски радови потребни да би се извршило санирање оштећења и заштита објекта УБ ФПН (објекат А) од временских непогода са потребним материјалом за потребе Факултета у 2019. години

позив за подношење понуде конкурснa документацијa Одлука о додели уговора
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА УСЛУГЕ: Испирање, чишћење и снимање кишних и канализационих инсталација зграде ФПН-а у 2019. години

Позив Образац понуде Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА – набавка радова: грађевински радови потребни да би се извршило санирање оштећења и заштита објекта УБ ФПН (објекат А) од временских непогода са потребним материјалом за потребе Факултета у 2019. години

позив за подношење понуде конкурснa документацијa обавештење о продужењу рока измене и допуне конкурсне документације питања и одговори...
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА УСЛУГА: набавка услуге штампе и услуге везане уз штампу за потребе Факултета политичких наука у 2019. години

позив за подношење понуде конкурснa документацијa Измена конкурсне документације Питања и одговори 1 Питања и одговори 2 Питања и одговори...
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА УСЛУГЕ: Провера изведених електро инсталација и израда елабората о извршеном прегледу објекта “А” УБ-ФПН у 2019. години

Позив Образац понуде Одлука о додлели уговора
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА УСЛУГЕ: Израда стручног налаза о испитивању квалитета уграђене водоводне и канализационе мреже објекта “А” УБ-ФПН у 2019. години

Позив Образац понуде Одлука о додлели уговора
Прочитајте више