Обука корисника

eНАУКА

еНАУКА је јавно доступан портал за праћење научног учинка истраживача и институција у Републици Србији и намењен је обједињеном приказивању научне продукције, области истраживања и постигнућа научноистраживачких организација и њихових истраживача.

еНАУКА линк: https://enauka.gov.rs/

Упутства за коришћење еНАУКА: http://media.rcub.bg.ac.rs/?p=8020

Важна напомена

Како би научни радови постали видљиви на порталу еНАУКА на одговарајући начин, неопходно је да представници наставног особља унесу своје научне радове у Репозиторијум ФПН (https://rfpn.fpn.bg.ac.rs/) на библиографски исправан начин.

Унети научни радови постаће видљиви на порталу еНАУКА након што прођу рецензију администратора РФПН. Радови који се већ налазе на порталу еНАУКА, а имају неправилне или непотпуне библиографске податке биће повучени са портала еНАУКА на поновно уношење.

За све додатне информације у вези са уношењем научних радова можете се обратити шефу библиотеке Факултета политичких наука на мејл адресу zeljko.dimitrijevic@fpn.bg.ac.rs.

Репозиторијум ФПН

РФПН је дигитални репозиторијум Универзитета у Београду – Факултета политичких наука. РФПН омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката које се изводе на Факултету политичких наука.

Репозиторијум ФПН линк: https://rfpn.fpn.bg.ac.rs/

Упуство за уношење радова у Репозиторијум ФПН: https://rfpn.fpn.bg.ac.rs/Files/manual-rfpn.pdf