О библиотеци

Библиотека Факултета политичких наука Универзитета у Београду

Библиотека са читаоницом располаже свом потребном опремом и одговарајућим фондом литературе (књиге, уџбеници, научни часописи, докторски и мастер радови). Поред стручне литературе у физичком формату, студенти имају приступ и електронским базама података, као и приступ за више од 35.000 наслова електронских научних часописа и електрoнских књига преко система КОБСОН.

Радно време библиотеке је од 8 до 20 часова.

Број телефона: 011/3092-948
Мејл адреса: biblioteka@fpn.bg.ac.rs

Kоришћење грађе

Студенти постају чланови уз индекс Факултета. Публикације се могу задржати четрнаест дана, уз могућност продужетка. Само студентима је дозвољено изношење публикација ван библиотеке.

Докторске дисертације, мастер радови и часописи се користе само у читаоници.

За додатне информације или помоћ у раду са електронским изворима, као и вези са организовањем краће обуке у коришћењу напредних претрага база података обратите се библиотекарима путем мејл адресе: biblioteka@fpn.bg.ac.rs. Обуке могу бити индивидуалног и групног типа.

Запослени

Књижничар: Весна Зекић Мишић
Мејл адреса: vesna.zekicmisic@fpn.bg.ac.rs
Број телефона: 011/3092-948

Књижничар: Ненад Николић
Мејл адреса: nenad.nikolic@fpn.bg.ac.rs
Број телефона: 011/3092-948

Шеф Службе библиотеке: Жељко Димитријевић, дипломирани библиотекар и информатичар
Мејл адреса: zeljko.dimitrijevic@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011/3092-813