Редакција „Слушаоница 6″

Студентска радио емисија „Слушаоница 6″ емитује се петком од 18 часова преко платформе MIX CLOUD.

Контакт:

Инстаграм