Центар за друштвена и примењена истраживања

Руководилац Центра: проф. др Милош Бешић

Мејл адреса: milos.besic@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011 3092 856