Политиколошке студије по програму из 2015. године

Политиколошко одељење представља основно одељење студија политичких наука. Замишљено као студије унутрашње политике, прошло је програмску еволуцију од друштвено-политичког преко политичко-организационог до политиколошког усмерења.

Студијски програм политиколошког одељења је, по угледу на програме студија политичких наука у развијеним земљама, постављен тако да омогући стицање класичних теоријских знања из домена политикологије, теоријских и методолошких знања из области проучавања савремене политичке теорије и политичког система.

******

По завршетку четворогодишњих студија студенти ће бити оспособљени да примењују и специфична стручна знања која омогућавају да се професионално баве пословима аналитичара и организатора у државним органима, политичким партијама, локалној самоуправи, јавним службама и корпорацијама, као и непрофитним организацијама. Овај студијски програм ће такође оспособити стручњаке у пословима политичког одлучивања и управљања, организовања послова у различитим пољима политичког деловања, подизања политичке културе и формирања демократске јавности.

После завршетка студија стиче се звање дипломирани политиколог.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студенти који су прву годину академских студија уписали 2022. године похађају наставу по студијском програму акредитованом 2022. године.

По студијском програму акредитованом 2015. године настава се изводи од академске 2015/2016. године.
Студенти који су прву годину академских студија уписали пре 2015. године похађају наставу по програму акредитованом 2009. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Историја античке и средњовековне политичке мисли 1 обавезан 3+1 6
Политичка економија 1 обавезан 3+1 6
Академске вештине 1 обавезан 0+2 4
Савремена политичка историја 1 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 2
Немачки језик I 1 изборни 0+2 2
Француски језик I 1 изборни 0+2 2

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја српске политичке мисли 2 обавезан 2+1 4
Историја модерне политичке мисли 2 обавезан 3+1 6
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Филозофија 2 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 2
Немачки језик I 2 изборни 0+2 2
Француски језик I 2 изборни 0+2 2

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социологија 3 обавезан 2+2 6
Упоредна политика 3 обавезан 3+1 6
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6
Основи методологије политичких наука 3 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја балканских односа 3 изборни 2+0 4
Историја спољне политике Србије 3 изборни 2+0 4
Политичка историја Југославије 3 изборни 2+1 4

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 2
Немачки језик II 3 изборни 0+2 2
Француски језик II 3 изборни 0+2 2

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка социологија 4 обавезан 2+2 6
Савремена политичка теорија 4 обавезан 2+2 6
Методологија политиколошких истраживања са статистиком 4 обавезан 2+2 6
Економски систем Србије 4 обавезан 2+1 5

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 2
Немачки језик II 4 изборни 0+2 2
Француски језик II 4 изборни 0+2 2

 

Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Студије рода 4 изборни 2+2 6
Увод у студије безбедности* 4 изборни 2+1 5
Студије мира 4 изборни 2+1 5
Наука о организацији и управљању 4 Изборни 2+1 5

* У летњем семестру школске 2016/2017. предмет се неће изводити.

Семестар: 5

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни односи 5 обавезан 2+2 6
Политичка социологија савременог друштва 5 обавезан 2+2 6
Политичка антропологија 5 обавезан 4+0 6

 

Изборни блок 3 (бирају се два предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичко комуницирање 5 изборни 3+1 6
Упоредна социјална политика 5 изборни 2+2 6
Политичко понашање 5 изборни 2+2 6
Савремена филозофија друштва 5 изборни 4+0 6

Семестар: 6

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавна управа 6 обавезан 2+2 6
Локална самоуправа 6 обавезан 2+2 6
Политички систем Европске уније 6 обавезан 3+1 6
Политикологија религије 6 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорија и пракса јавних финансија 6 изборни 3+1 6
Теорија културе 6 изборни 3+1 6
Политичке идеологије 6 изборни 3+1 6

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавне политике 7 обавезан 2+2 6
Политичка култура и политички поредак 7 обавезан 2+2 6
Савремена држава 7 обавезан 2+2 6
Партије и партијски системи 7 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Феноменологија насиља 7 изборни 2+2 6
Основи теорије спољне политике 7 изборни 3+1 6
Системи социјалне сигурности 7 изборни 2+2 6

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Верске заједнице у Србији 8 обавезан 2+2 4
Студентска стручна пракса 8 обавезан 2
Избори и изборни системи 8 обавезан 3+1 6
Социјална и политичка екологија 8 обавезан 4+0 6

 

Изборни блок 6 (бирају се два предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичке установе и политички живот на Балкану 8 изборни 2+2 6
Анализа политичких процеса 8 изборни 2+2 6
Политички маркетинг 8 изборни 3+1 6
Култура људских права 8 изборни 2+2 6
Социјална политика Србије 8 изборни 3+1 6
Заштита деце у миграцијама 8 изборни 2+2 6