Студије социјалне политике и социјалног рада – акредитација 2022.

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Увод у социјални рад и социјалну политику 1 обавезан 2+2 6
Геронтологија 1 обавезан 3+1 6
Увод у психологију 1 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 0
Немачки језик I 1 изборни 2+0 0
Француски језик I 1 изборни 0+2 0

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорије и перспективе социјалне политике 2 обавезан 2+2 6
Теорија социјалног рада 2 обавезан 2+2 6
Друштвене девијације 2 обавезан 2+1 6
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Стручна пракса 1 2 обавезан 0+4 2

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичке идеологије 2 изборни 3+1 6
Психологија личности 2 изборни 2+1 6
Савремена политичка економија 2 изборни 3+1 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 4
Немачки језик I 2 изборни 2+0 4
Француски језик I 2 изборни 0+2 4

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6
Социјална психологија 3 обавезан 3+1 6
Социјална политика Србије 3 обавезан 2+1 6

 

Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Развојна психологија 3 изборни 3+1 6
Међународни односи 3 изборни 2+2 6
Упоредна политика 3 изборни 3+1 6
Вулнерабилне групе и антидискриминаторне политике и праксе 3 изборни 2+2 6
Политичка економија 3 изборни 3+1 6

 

Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавне политике 3 изборни 2+2 6
Економски систем Србије 3 изборни 2+1 6
Рехабилитација и јавно здравље 3 изборни 3+2 6
Социологија 3 изборни 3+1 6

 

Страни језици 2 (бира се један)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 0
Немачки језик II 3 изборни 2+0 0
Француски језик II 3 изборни 0+2 0

 

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Стручна пракса 2 4 обавезан 2
Социјални рад са појединцем 4 обавезан 3+2 6
Етика социјалног рада 4 обавезан 2+2 6
Породично право 4 обавезан 3+1 5

 

Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјални рад са децом и младима са проблемима у понашању 4 изборни 2+2 6
Ауторитарни режими 4 изборни 2+2 6
Политичка социологија 4 изборни 2+2 6
Теорија културе 4 изборни 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 4
Немачки језик II 4 изборни 2+0 4
Француски језик II 4 изборни 0+2 4

Семестар: 5

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјални развој 5 обавезан 2+2 5
Упоредна социјална политика 5 обавезан 2+1 5
Социјални рад у заједници 5 обавезан 3+1 6
Социјални рад са групом 5 обавезан 3+2 5

 

Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Породична политика и савремена породица 5 изборни 2+2 6
Комуникацијске вештине 5 изборни 2+2 6
Теорија игара 5 изборни 2+2 6

Семестар: 6

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавна управа 6 обавезан 2+2 6
Системи социјалне сигурности 6 обавезан 2+2 5
Методологија политичких наука 6 обавезан 2+2 6
Стручна пракса 3 6 обавезан 5

 

Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политикологија религије 6 изборни 2+2 6
Социотерапија и психосоцијалне интервенције 6 изборни 2+2 6
Социјална и политичка екологија 6 изборни 2+2 6
Социјални рад и болести зависности 6 изборни 2+2 6
Савремена политичка теорија 6 изборни 2+2 6

 

Изборни блок 7 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународне организације 6 изборни 3+1 5
Локална самоуправа 6 изборни 2+2 6
Политички систем Европске уније 6 изборни 3+1 6
Инклузија особа са инвалидитетом 6 изборни 2+2 6
Студије рода 6 изборни 2+2 5

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјална политика Европске уније 7 обавезан 2+2 6
Међународна социјална политика 7 обавезан 2+2 6
Заступање у социјалном раду 7 обавезан 2+2 5
Ментално здравље 7 обавезан 3+1 5

 

Изборни блок 8 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Системски приступ у социјалном раду 7 изборни 2+2 6
Политичка социологија савременог друштва 7 изборни 3+1 6
Квантитативни методи у политичким наукама 7 изборни 2+2 6
Политичко комуницирање 7 изборни 3+1 6

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Саветовање у социјалном раду 8 обавезан 2+2 5
Планирање социјалног развоја 8 обавезан 2+2 6
Стручна пракса 4 8 обавезан 2+2 5
Социјални рад са старима 8 обавезан 3+1 5
Социјални рад са децом и младима 8 обавезан 2+2 5

 

Изборни блок 9 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Култура и политика људских права 8 изборни 2+2 6
Заштита деце у миграцијама 8 изборни 2+2 6
Јавно мњење 8 изборни 2+2 6
Односи с јавношћу 8 изборни 3+1 6