Студије социјалне политике и социјалног рада – акредитација 2022.

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2+0 6
Увод у социјални рад и социјалну политику 1 обавезан 2+2+2 6
Геронтологија 1 обавезан 3+1+0 6
Увод у психологију 1 обавезан 3+1+0 6

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 0
Немачки језик I 1 изборни 2+0 0
Француски језик I 1 изборни 0+2 0

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорије и перспективе социјалне политике 2 обавезан 2+2+0 6
Теорија социјалног рада 2 обавезан 2+2+0 6
Друштвене девијације 2 обавезан 2+1+0 6
Основи права 2 обавезан 3+1+0 6
Стручна пракса 1 2 обавезан 0+0+4 2

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичке идеологије 2 изборни 3+1+0 6
Психологија личности 2 изборни 2+1+0 6
Савремена политичка економија 2 изборни 3+1+0 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 4
Немачки језик I 2 изборни 0+2 4
Француски језик I 2 изборни 0+2 4