Научно-истраживачка делатност

На Универзитету у Београду – Факултету политичких наука се обавља научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој Факултета.

Научно-истраживачки рад у који су укључени наставници и сарадници Факултета политичких наука, остварује се кроз:

  1. реализацију пројеката из програма основних истраживања Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије;
  2. рад научно-истраживачких центара Факултета,
  3. преузимањем уговорних обавеза и ангажманом на научно-истраживачким пројектима, експертизама и слично;
  4. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.