Контакт

КОНТАКТ

Универзитет у Београду — Факултет политичких наука
Јове Илића 165, 11042 Београд 9, ПАК: 166131, Република Србија
телефон: 011/3092-999
факс: 011/2491-501
е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs
радно време: 8:30—16:30 часова

Одговорно лице
проф. др Драган Р. Симић, декан Факултета
телефон: 011/3092-806
е-пошта: dekan@fpn.bg.ac.rs

Продекани
проф. др Наталија Перишић, продекан за студије првог степена високог образовања
телефон: 011/3092-993
е-пошта: natalija.perisic@fpn.bg.ac.rs

проф. др Дарко Надић, продекан за студије другог и трећег степена високог образовања
телефон: 011/3092-802
е-пошта: darko.nadic@fpn.bg.ac.rs

проф. др Немања Џуверовић, продекан за научноистраживачку делатност
телефон: 011/3092-803
е-пошта: nemanja.dzuverovic@fpn.bg.ac.rs

проф. др Марко Симендић, продекан за развој
телефон: 011/3092-802
e-пошта: marko.simendic@fpn.bg.ac.rs

Студенткиња продеканка: Андријана Миливојевић
телефон: 061/3973-894 е-пошта: andrijanamilivojevic12@gmail.com

Студентски парламент
Интернет презентација: parlament.fpn.bg.ac.rs
е-пошта: studentski.parlament@fpn.bg.ac.rs

Председник студентског парламента: Сава Шебек
телефон: 064/1360-542 е-пошта: savasebek25@gmail.com

Управник – менаџер: мр Жарко Пауновић
телефон: 011/3092-819
е-пошта: zarko.paunovic@fpn.bg.ac.rs

Секретар: Бранка Попадић
телефон: 011/3092-910
е-пошта: branka.popadic@fpn.bg.ac.rs

Шеф Службе за наставу и студентска питања за први степен високог образовања: Милош Вукчевић
е-пошта: milos.vukcevic@fpn.bg.ac.rs

Шеф Службе за наставу и студентска питања за други степен високог образовања: Слађана Радовановић

е-пошта: sladjana.radovanovic@fpn.bg.ac.rs

Шеф Службе за финансијске и рачуноводствене послове: Дејан Мартинов
телефон: 011/3092-919
е-пошта: dejan.martinov@fpn.bg.ac.rs

Шеф Службе библиотеке: Жељко Димитријевић
телефон: 011/3092-813
е-пошта: zeljko.dimitrijevic@fpn.bg.ac.rs

Шеф рачунског центра: Данијела Милић
телефон: 011/3092-882
е-пошта: danijela.milic@fpn.bg.ac.rs

Шеф Одсека за портирске послове и заштиту од пожара: Дарио Радованац
телефон: 011/3092-999
е-пошта: dario.radovanac@fpn.bg.ac.rs

Координатор за односе са јавношћу: Дијана Јустић
телефон: 011/3092-877
Интернет презентација: http://www.fpn.bg.ac.rs/pr-tim
е-пошта: dijana.justic@fpn.bg.ac.rs , pr.team@fpn.bg.ac.rs