Међународне студије – акредитација 2022.

Студијски програм је акредитован 2022. године и настава се изводи од академске 2022/2023. године.

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Савремена политичка историја 1 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 2
Немачки језик I 1 изборни 2+0 2
Француски језик I 1 изборни 0+2 2

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја античке и средњовековне политичке мисли 1 изборни 3+1 6
Политичка економија 1 изборни 3+1 6

 

Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социологија 1 изборни 3+1 6
Увод у психологију 1 изборни 3+1 6

 

Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка историја Југославије 1 изборни 2+1 4
Упоредни медијски системи 1 изборни 2+2 5

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја модерне политичке мисли 2 обавезан 3+1 6
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Филозофија 2 обавезан 3+1 6
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Академске вештине 2 обавезан 0+2 4

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 2
Немачки језик I 2 изборни 2+0 2
Француски језик I 2 изборни 0+2 2