Међународне студије – акредитација 2022.

Студијски програм је акредитован 2022. године и настава се изводи од академске 2022/2023. године.

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Савремена политичка историја 1 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 0
Немачки језик I 1 изборни 2+0 0
Француски језик I 1 изборни 0+2 0

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја античке и средњовековне политичке мисли 1 изборни 3+1 6
Политичка економија 1 изборни 3+1 6

 

Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социологија 1 изборни 3+1 6
Увод у психологију 1 изборни 3+1 6

 

Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка историја Југославије 1 изборни 2+1 4
Упоредни медијски системи 1 изборни 2+2 5

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја модерне политичке мисли 2 обавезан 3+1 6
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Филозофија 2 обавезан 3+1 6
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Академске вештине 2 обавезан 0+2 4

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 4
Немачки језик I 2 изборни 2+0 4
Француски језик I 2 изборни 0+2 4

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни односи 3 обавезан 2+2 6
Основи међународног права 3 обавезан 3+1 6
Упоредна политика 3 обавезан 3+1 6
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6

 

Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја спољне политике Србије 3 изборни 2+1 4
Историја балканских односа 3 изборни 2+1 4

 

Страни језици 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 0
Немачки језик II 3 изборни 2+0 0
Француски језик II 3 изборни 0+2 0

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Правно регулисање међународних односа 4 обавезан 3+1 5
Политичка социологија 4 обавезан 2+2 6
Међународне организације 4 обавезан 3+1 5
Савремена политичка теорија 4 обавезан 3+1 6
Савремени балкански односи 4 обавезан 3+1 6

 

Страни језици 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 4
Немачки језик II 4 изборни 2+0 4
Француски језик II 4 изборни 0+2 4

Семестар: 5

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у спољну политику и спољнополитичку анализу 5 обавезан 3+1 6
Савремени економски системи 5 обавезан 2+2 5
Развој дипломатске теорије и праксе 5 обавезан 2+2 6
Међународно приватно право 5 обавезан 2+2 5
Европске интеграције – развој и проблеми 5 обавезан 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик III 5 изборни 0+2 0
Немачки језик III 5 изборни 2+0 0
Француски језик III 5 изборни 0+2 0

Семестар: 6

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички систем Европске уније 6 обавезан 3+1 6
Јавна управа 6 обавезан 2+2 6
Студије мира 6 обавезан 3+1 5
Увод у студије безбедности 6 обавезан 2+2 5
Методологија политичких наука 6 обавезан 2+2 6

 

Страни језици 3
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик III 6 изборни 0+2 4
Немачки језик III 6 изборни 2+0 4
Француски језик III 6 изборни 0+2 4

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународно пословно право 7 обавезан 2+2 6
Анализа сукоба 7 обавезан 2+2 5
Безбедност Србије 7 обавезан 2+2 5

 

Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународно комуницирање 7 изборни 3+1 6
Европски регионализам 7 изборни 3+0 6
Теорије европске интеграције 7 изборни 2+1 5
Међународна социјална политика 7 изборни 2+2 6

 

Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка социологија савременог друштва 7 изборни 3+1 6
Политичко понашање 7 изборни 3+1 6
Теорија игара 7 изборни 2+2 6
Квантитативни методи у политичким наукама 7 изборни 2+2 6

 

Страни језик 4
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 7 изборни 0+2 0
Француски језик IV 7 изборни 0+2 0

 

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни економски односи 8 обавезан 2+2 5
Глобална дипломатија дигиталног доба 8 обавезан 2+3 5
Спољна политика Србије 8 обавезан 3+1 5
Стручна пракса 8 обавезан 0+0 3

 

Изборни блок 7 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније 8 изборни 3+0 5
Проширење Европске уније: концепти и пракса 8 изборни 3+0 5
Простор слободе, безбедности и правде у Европској унији 8 изборни 3+0 5

 

Изборни блок 8 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политикологија религије 8 изборни 2+2 6
Политичке установе и политички живот на Балкану 8 изборни 2+2 6
Заштита деце у миграцијама 8 изборни 2+2 6
Ауторитарни режими 8 изборни 2+2 6

 

Страни језик 4
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 8 изборни 0+2 4
Француски језик IV 8 изборни 0+2 4

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Унутрашње тржиште Европске уније 7 обавезан 2+2 6
Право Европске уније 7 обавезан 2+2 6
Теорије европске интеграције 7 обавезан 2+1 5

 

Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјална политика Европске уније 7 обавезан 2+2 6
Међународно пословно право 7 изборни 2+2 6
Политичко понашање 7 изборни 3+1 6
Европски регионализам 7 изборни 3+0 6

 

Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Безбедност Србије 7 изборни 2+2 5
Анализа сукоба 7 изборни 2+2 5

 

Страни језик 4
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 7 изборни 0+2 0
Француски језик IV 7 изборни 0+2 0

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Простор слободе, безбедности и правде у Европској унији 8 обавезан 2+2 5
Спољна политика Србије 8 обавезан 3+1 5
Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније 8 обавезан 3+0 5
Проширење Европске уније: концепти и пракса 8 обавезан 3+0 5
Међународни економски односи 8 обавезан 2+2 6
Стручна пракса 8 обавезан 0+0 3

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 8 изборни 0+2 4
Француски језик IV 8 изборни 0+2 4