Центар за студије рода и политике

Руководитељка Центра: доц. др Катарина Лончаревић

Мејл адреса: katarina.loncarevic@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011 3092 961

Студије рода, полазећи од питања положаја жена, истражују проблеме идентитета, односе политичке теорије и политичке праксе, људских права, односе моћи, идеолошких матрица, итд. Окосницу програма рада Центра чини утемељивање, имплементација и развој студија рода, као и разноврсни научноистраживачки пројекти. Центар реализује пројекте теоријских и емпиријских истраживања која би подстицала сарадњу на националном, регионалном и интернационалном нивоу.