Радови на увиду јавности

,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Сузане Михајловић Бабић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Сузане Михајловић Бабић под називом...
Прочитајте више
,

Увид јавности мастер рада кандидаткиње Emvalee Usawaprem

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад кандидаткиње Emvalee Usawaprem Understanding the Role of a Culture of Remembrance and Memorial Museums in...
Прочитајте више
,

На увиду јавности – Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник, кандидаткиње др Јасминке Симић

02 Број: 771/2 08.06.2020.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 82. Закона о науци и истраживањима (“Службени...
Прочитајте више
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Политичка економија и финансије

02 Број: 665/3 03.06.2020. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Горана Вујовића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Горана Вујовића „Политика условљавања...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Жељка Будимира

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Жељка Будимира „Геопросторни чинилац...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Ђорђа Павловића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Ђорђа Павловића „Утицај структуре...
Прочитајте више
,

Увид јавности мастер рада кандидата Mikhaila E.D. Bynga

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад кандидата Mikhaila E.D. Bynga: ” Understanding the EU enlargement process in the Western Balkans as a...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Јелене Радоман

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Јелене Радоман под називом „Military...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Марије Поповић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Марије Поповић под називом „Процес...
Прочитајте више