Радови на увиду јавности

,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука

02 Број: 1456/3 19.06.2018. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Међународна безбедност

02 Број: 1420/3 13.06.2018. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више
,

На увидујавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Јавна управа и јавне политике, са 50% радног времена

02 Број: 1394/3 11.06.2018. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Снежане Нововић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Снежане Нововић „Међународна сарадња...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Николе Млађеновића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Николе Млађеновића „Схватање медијатизације...
Прочитајте више
,

На увиду јавности – реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник кандидатa Александра Ковачевића

02 Број: 1290/2 01.06.2018. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Гордане Бекчић Пјешчић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Гордане Бекчић Пјешчић „Политичке...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Биљане Ђорђевић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Биљане Ђорђевић „Проблем конституисања...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Марка Милошевића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Марка Милошевића „Приватизација безбедности...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Александре Јерков

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Александре Јерков „Парламентарна...
Прочитајте више