Радови на увиду јавности

Увид јавности магистарске тезе Пауле Петричевић

Паула Петричевић јавно ће бранити магистарску тезу „Уцењивачки идентитети – домети и границе политике идентитета “ у четвртак, 27.12.2018. године...
Прочитајте више
,

На увиду јавности реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник кандидата Милоша Ничића.

02 Број: 3008/2 17.12.2018. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Соње Оцић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Соње Оцић „Култура самопомоћи: случај...
Прочитајте више
,

На увидз јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област – Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука

02 Број: 2879/3 05.12.2018. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више

Увид јавности мастер рада Александра Радовановића

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Александра Радовановића  “Теме као детерминанта изборне одлуке...
Прочитајте више

Увид јавности мастер рада Анђеле Савић

  Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Анђеле Савић  “Анализа документарне репортаже и научно-популарне...
Прочитајте више
,

На увиду јавности – Рефереат и Сажетак реферата за избор доцента за ужу научну област Међународне студије

02-2664/3 од 09.11.2018. године     Универзитет у Београду-Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Луке Глушца

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Луке Глушца „Развој националних институција...
Прочитајте више
,

Увид јавности мастер рада кандидаткиње Јоване Стајић

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад кандидаткиње Јоване Стајић “Comparative Analysis of Migrant Integration through Education...
Прочитајте више

Увид јавности магистарског рада “Сеоски сабори у Републици Србији као еко-културолошке манифестације” Марије Ристић

  Факултет политичких наука у Београду обавештава да се магистарска  теза  Марије Ристић “Сеоски сабори у Републици Србији као еко-културолошке...
Прочитајте више