Марко Симендић

редовни професор др

Образовање

 • 2009-2011, докторат, историја политичких идеја, Универзитет у Јорку (УК)
 • 2008-2009, мастер (with distinction), политичка филозофија, Универзитет у Јорку (УК)
 • 2007-2009, мастер, политичка аналитика и менаџмент, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука
 • 2006/2007, диплома Главног програма Одељења за напредне додипломске студије Београдске отворене школе
 • 2004-2007, основне студије, међународне студије, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука
 • 2002-2004, Семинар друштвене историје, Истраживачка станица Петница
 • 2000-2004, живи језици – кинески језик, Филолошка гимназија, Београд

Кретање у каријери

 • 2012, ФПН, доцент
 • 2010-2012, ФПН, асистент
 • 2009-2010, ФПН, сарадник у настави
 • 2007-2008, ФПН, демонстратор
 • 2010, главни и одговорни уредник часописа Синтезис

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • 2011, алумни програм Београдске отворене школе
 • 2009 (пролећни триместар), Универзитет у Јорку (УК)
 • 2004-2010, Истраживачка станица Петница

Учешће у истраживачким пројектима

 • Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај Србије (број пројекта: 47026)
 • Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (број пројекта: 179076)
 • Example of excellence for Joint (Degree) Programme Development in South-Eastern Europe (Темпус, број пројекта: JP 144949-2008)

Учешће на научним скуповима у земљи и иностранству

 • “Third Central and Eastern European Forum for Young Legal, Social and Political Theorists”, Београд, Србија, 25. i 26. март 2011.
 • “Passionate Minds: 
Knowledge and the Emotions in
Intellectual History”, Букурешт, Румунија, od 26. до 28. маја 2011.
 • “Mancept Workshops in Political Theory”, Манчестер, УК, од 31. августа до 2. септембра 2011.

Објављени чланци

 1. „Лично и суверено(ст): Хобсово виђење међународних односа“, Томас Хобс – утемељење модерне филозофије политике, Институт за филозофију и друштвену теорију и Албатрос Плус, Београд 2012.
 2. “Thomas Hobbes’s Person As Persona And ‘Intelligent Substance’”, Intellectual History Review, 22:2, Routledge, London 2012.
 3. “Hobbes and Coke on Corporations : Parallels and Dissonances”, Jurisprudence and Political Philosophy in the 21st Century – Reassessing Legacies (ed. Miodrag A. Jovanović and Bojan Spaić), Peter Lang, Frankfurt am Main 2012.
 4. Хобсово виђење правног лица: persona ficta или persona repraesentata?“, Политичке перспективе, 3/2011, Београд 2011.
 5. “Between ‘Logic’ and ‘History’: Could the Hobbesian Sovereign be Female?”, Генеро : часопис за феминистичку теорију и студије културе, 15, Београд 2011.
 6. Представничка влада као најбољи облик владавине у делу Џ. С. Мила“, Годишњак ФПН, 6, Београд 2011.
 7. Да ли је моралност могућа за Теодора Адорна?“, Годишњак ФПН, 5, Београд 2011.
 8. “Could the Ruling in Watkins-Singh Case Influence British Policy Towards Islamic Minority?”, Синтезис : часопис за хуманистичке науке и друштвену стварност, 1, Београд 2009.
 9. Да ли је хуманитарна интервенција морално оправдана? Доследност либералне аргументације“, Консолидација демократије двадесет година после пада Берлинског зида (ур. Илија Вујачић, Чедомир Чупић и Бојан Вранић), Београд 2009.
 10. Спор о ношењу велова у државама западне Европе: поглед са ове стране маске“, Зборник Београдске отворене школе, 11, Београд 2007.

Награде

 • The Geoffrey Heselton Prize, награда за најбољи мастер рад на курсу политичке филозофије, Универзитет у Јорку (УК)

Друга релевантна интересовања

 • информационе технологије (рачунарске мреже и сервери, ГНУ/Линукс, FileMaker, Друпал, примена ИТ у настави)
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught