Програми мастер академских студија

Акредитовани студијски програми мастер академских студија:

MA in Peace, Security and Development

About the program The MA in Peace, Security and Development aims to educate and train students to use the conceptual apparatus of peace, security,...

Mастер студије Политички систем и привредни развој

https://youtu.be/kDQP5OasDzc Студијски програм акредитован је 2022. године. ПРВИ СЕМЕСТАР - ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕДМЕТ СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ Политички систем и привредни развој - Кина и...

Међународне студије Модул: Глобалне и стратешке студије

Зашто Глобалне и стратешке студије? Уписом на  новоакредитовани модул „Глобалне и стратешке студије“ (које су прве студије те врсте у нашој земљи) студенти ће...

Међународне студије Модул: Студије савременог Балкана

Зашто овај мастер? Савремени Балкан поново се налази на геополитичком размеђу условљеном ратом у источним деловима Европе. Овај европски регион, којег је и иначе...

Социјална политика Модул: Социјална заштита

Мастер академске студије Социјалне политике, модул Социјална заштита организоване су као једногодишњи студијски програм (60 ЕСПБ). Настале су пре свега из потреба праксе, тежње...

Студије политике Модул: Демократија и демократизација

https://youtu.be/53A2Sp4FDVU Студијски програм акредитован је 2022. године. ПРВИ СЕМЕСТАР - ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕДМЕТ СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ Нормативни модели демократије обавезан 2+1+1+0 6 Демократизација обавезан...

Студије политике Модул: Компаративне регионалне студије

Модул мастер програма Студије политике Компаративне регионалне студије Позив за пријаве за 1. генерацију студената 2022/2023. Руководилац: проф. др Зоран Крстић ЕПСБ: 60 Звање:...

Студије политике Модул: Избори и изборне кампање

ЗАШТО ОВАЈ МАСТЕР? Избори су најмасовнији политички процес – у њему учествују индивидуални и колективни субјекти, грађани, све политичке институције, партије, невладин сектор, медији,...

Студије политике Модул: Политичке институције, јавна администрација и јавни сектор

Приоритет на овом програму имају знања и способности из области политичких институција, јавне администрације и јавног сектора. Модул препознаје велики празан простор на тржишту...

Еколошка политика

Студије Еколошке политике омогућавају студентима да истраже велики број политичких питања који су настали као последица савремених еколошких проблема. Са становишта институција, како политичке...

Студије рода

Мастер академске студије политикологије – Студије рода на Факултету политичких наука је интердисциплинарни програм хуманистичких дисциплина и друштвених наука који се бави како изучавањем...

Политиколошке студије религије

Опис и структура студија Међу научницима је дуго времена преовладавао готово општеприхваћени консензус да ће религија – услед процеса модернизације, научног и технолошког развоја...

Политичка аналитика – партије, избори и демократија

Ове мастер студије омогућавају овладавање знањима, техникама и вештинама за анализу политике у сва три њена аспекта: политичких институција (polity), политичких садржаја (policy) и...

Политичко насиље и држава

Студијски програм акредитован је 2022. године. ПРВИ СЕМЕСТАР - ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕДМЕТ СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ Теорија и пракса преврата обавезан 2+1+1+0 6 Демократија и...

Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике

Комисија у саставу Проф. др Снежана Ђорђевић Проф. др Дејан Миленковић Проф. др Веран Станчетић Студијски програм акредитован је 2022. године. ПРВИ СЕМЕСТАР –...

Међународне студије Модул: Студије Европе

Технократски модел интеграције европских држава покренут након Другог светског рата остварио је своју првобитну сврху – мир, безбедност и благостање. Могућност избијања ратног сукоба...

Међународне студије Модул: Међународна политика

Опис студија Међународна политика представља једногодишње мастер академске студије (60 ЕСПБ) са најдужом традицијом у области међународних студија Факултета политичких наука. Реч је о...

Међународне студије Модул: Међународно хуманитарно право и право људских права

Зашто овај мастер? Оружани сукоб у Украјини током 2022. године је нажалост отворио многа политичка и међународноправна питања. Процене су да је од краја...

Међународне студије Модул: Студије САД

Зашто Студије САД? Захваљујући џиновском економском расту после Грађанског рата, те победама у рату против Шпаније 1898. године и суштинским доприносима које су дале...

Социјална политика Модул: Креирање и анализа социјалне политике

Мастер академске студије Социјалне политике, модул Креирање и анализа социјалне политике представљају једногодишњи студијски програм (60 ЕСПБ), који се ослања и продубљује знања стечена...

Социјални рад

Студијски програм је акредитован 2022. године. ПРВИ СЕМЕСТАР - ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕДМЕТ СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ Вођење случаја у социјалном раду обавезан 2+2+0+0 6 Менаџмент...

Мастер студије новинарства

СТУДИЈЕ И ЊИХОВЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ У времену када је публика све образованија и захтевнија, а млади се све више окрећу новим медијима и дигиталној култури,...

Мастер студије комуникологије

ЦИЉ СТУДИЈА Мастер студије Комуникологије су намењене полазницима који би желели да развију и унапреде своје капацитете за критичко сагледавање односа медија, комуницирања и...

Мастер студије културологије

Култура је данас један од кључних појмова друштвених и хуманистичких дисциплина као посебно значајан аспект друштвеног живота. Истовремено култура прожима све аспекте живота у...