Центар за еколошки развој и одрживу политику (ЦЕПОР)

Руководилац Центра: проф. др Дарко Надић

Мејл адреса: darko.nadic@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011 3092 865

Еколошка политика постаје за садашње и будуће генерације једна од најважнијих области јавних политика. Зато је основна намена Центра да буде истраживачко-пројектна база за мастер програм из области еколошке политике. Функције Центра за еколошку политику и одрживи развој су: истраживачке, образовне, аналитичке, културно-васпитне, издавачке.