На увиду јавности

,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука

02 Број: 1456/3 19.06.2018. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Међународна безбедност

02 Број: 1420/3 13.06.2018. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више
,

На увидујавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Јавна управа и јавне политике, са 50% радног времена

02 Број: 1394/3 11.06.2018. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више
,

На увиду јавности – реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник кандидатa Александра Ковачевића

02 Број: 1290/2 01.06.2018. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој...
Прочитајте више

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука

02 Број: 1248/3 29.05.2018. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више

На увиду јавности реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник кандидаткиње Невене Јанков

02 Број: 1169/2 21.05.2018. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више

На увиду јавности реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник кандидаткиње Нађе Бобичић

02 Број: 1168/2 21.05.2018. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више