На увиду јавности

На увиду јавности Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник, кандидаткиње др Оливере Павићевић.

02 Број: 1783/3 14.07.2017.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 76. став 2 Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више

Nа увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Француски језик.

02 Број:1780 /3 14.07.2017. г.       Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид...
Прочитајте више
, ,

Увид јавности докторске дисертације кандидата мр Александра Врањеша

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација мр Александра Врањеша „Интернет и развој или...
Прочитајте више

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну Међународно-правну област

02 Број: 1323/3 22.05.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Прочитајте више

На увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област Социјална политика

02 Број: 1111/2 21.04.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више

На увид јавности – Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник кандидаткиње др Мине Зиројевић

02 Број: 1005/3 07.04.2017.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 76. став 2 Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више

На увид јавности – реферат и сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област – Студије рода

02 Број: 1001/3 06.04.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Прочитајте више

Nа увид јавности – реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Међународне студије

02 Број: 993/2 06.04.2017. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више