На увиду јавности

На увиду јавности завршни мастер рад Simona Campbella “The Relationship of Railway Infrastructure and Migration on the Train Line between Šid (Serbia), through Croatia, to Dobova (Slovenia)”

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Simona Campbella “The Relationship of Railway Infrastructure and Migration on the Train Line between Šid (Serbia),...
Read More
,

На увиду јавности реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник кандидаткиње Мионе Гајић

02 Број:599/2 29.03.2024. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 86. став 2. Закона о науци и истраживањима...
Read More

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука

02 Број: 164/3 26.01.2024. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More
,

На увиду јавности Извештај комисије за избор у научно звање научни сарадник, кандидатa др Милоша Ничића

02 Број: 2398/2 14.12.2023.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 82. Закона о науци и истраживањима (“Службени...
Read More

На увиду јавности Извештај комисије за избор у научно звање научни сарадник, кандидатa др Александра Ковачевића

02 Број: 2189/2 29.11.2023.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 82. Закона о науци и истраживањима (“Службени...
Read More

На увиду јавности Извештај комисије за избор у научно звање научни сарадник, кандидатa др Милоша Вукелића

02 Број: 2175/2 24.11.2023.г. Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 82. Закона о науци и истраживањима (“Службени гласник...
Read More

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област – Основе права

02 Број: 2000/3 06.11.2023. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Read More

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област – Међународне студије

02 Број: 1999/3 06.11.2023. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Read More

На увид јавности Извештај комисије за избор у научно звање научни саветник, кандидаткиње др Адриане Захаријевић

02 Број: 1871/2 11.10.2023.г. Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 82. Закона о науци и истраживањима (“Службени гласник...
Read More