На увиду јавности

На увиду јавности извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник – кандидата др Michalа Sládečekа

02 Број: 2768/3 01.11.2017.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 76. став 2 Закона о научноистраживачкој делатности...
Read More

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област – Политичка еконоимија и финансије

02 Број: 2577/3 18.10.2017. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Read More

На увиду јавности – Извештај комисије за избор у научно звање научни сарадник – кандидаткиње др Наташе Љубомировић

02 Број: 2125/3 19.09.2017.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 76. став 2 Закона о научноистраживачкој делатности...
Read More
, ,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Андријане Максимовић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Андријане Максимовић „Утицај религиозности...
Read More

На увиду јавности реферат и сажетак реферата комисије за избор доцента односно ванредног професора за ужу научну област – Теорија и методологија социјалног рада

02 Број: 2058/3 12.09.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Read More

На увиду јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Европске студије

02 Број: 1906/2 30.08.2017. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Read More

На увиду јавности Реферат комисије за избор асистента за ужу научну Социо-психолошку и Социо-медицинску област

02 Број: 1902/2 28.08.2017. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Read More

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада

02 Број: 1850/3 24.07.2017. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Read More

На увиду јавности Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник, кандидаткиње др Оливере Павићевић.

02 Број: 1783/3 14.07.2017.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 76. став 2 Закона о научноистраживачкој делатности...
Read More