На увиду јавности

На увид јавности – Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник кандидаткиње др Мине Зиројевић

02 Број: 1005/3 07.04.2017.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 76. став 2 Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више

На увид јавности – реферат и сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област – Студије рода

02 Број: 1001/3 06.04.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Прочитајте више

Nа увид јавности – реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Међународне студије

02 Број: 993/2 06.04.2017. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више
, ,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Марије Тодоровић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Марије Тодоровић „Критика операционализације...
Прочитајте више
,

Јавно приступно предавање кандидаткиње др Катарине Лончаервић за избор у звање доцента

Јавно приступно предавање кандидаткиње др Катарине Лончаервић за избор у звање доцента за ужу научну област Студије рода
Прочитајте више

На увид јавности – реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач – приправник кандидатa Велизара Антића, маст. политик.

02 Број: 681/2 06.03.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више

На увид јавности – реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач – приправник кандидатa Марка Дашић, маст. политик.међун.посл.

02 Број: 695/2 06.03.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Драгана Јевтића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Драгана Јевтића „Безбедносне последице...
Прочитајте више

На увид јавности – реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач – приправник кандидатa Деспота Ковачевића, маст. политик.

02 Број: _____/2 03.03.2017. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој...
Прочитајте више

На увид јавности – Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област – Европске студије

02 Број: 527/3 24.02.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Прочитајте више