На увиду јавности

Jавно приступно предавање кандидатa за избор у звање доцента за ужу научну област: Политичка економија и финансије, др Ивана Станојевића

приступно предавање кандидатa за избор у звање доцента за ужу научну област: Политичка економија и финансије, др Ивана Станојевића
Прочитајте више
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Социјална политика

02 Број: 201/3 03.02.2020.г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Међународне студије

Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног...
Прочитајте више

Приступно предавање кандидатa за избор у звање ванредног професора за ужу научну област: Комуникологија и информатика, др Тијане Милошевић

Приступно предавање кандидатa за избор у звање ванредног професора Одлука
Прочитајте више
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије

02 Број: 3112/3 27.12.2019. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више
,

На увиду јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област Међународна безбедност

02 Број: 2866/2 10.12.2019. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног професора за ужу научну област – Филозофске, социолошке и психолошке студије

02 Број: 2852/3 09.12.2019. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више
,

На увиду јавности – реферат и сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област – Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука

02 Број: 2792/3 29.11.2019. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више