На увиду јавности

,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Енглески језик

02 Број: 1687/3 02.09.2019. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више

Увид јавности реферата и сажетка реферата за избор ванредног професора за ужу научну област Јавна управа и јавне политике

Универзитет у Београду-Факултет политичких наука, на основу Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника...
Прочитајте више

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Медијске студије и новинарство

02 Број: 1256/3 11.06.2019. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Комуникологија и информатика

02 Број: 1208/3 04.06.2019. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више