Центар за интердисциплинарне студије Балкана

Руководилац Центра: проф. др Јован Теокаревић

Мејл адреса: jovan.teokarevic@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011 3092 811