CircleU

Универзитет у Београду постао је члан европске универзитетске алијансе Circle U 11. септембра 2019. године. Алијанса се формира у контексту Иницијативе европских универзитета и развоја европских интеруниверзитетских кампуса коју спроводи Европска комисија.

Чланице алијансе су, поред Универзитета у Београду, следећи универзитети: Универзитет у Архусу (Данска), Хумболтов Универзитет у Берлину (Немачка), Кингс Колеџ у Лондону (Велика Британија), Католички универзитет у Лувену (Белгија), Универзитет у Ослу (Норвешка) и Универзитет у Паризу (Француска).

Више информација за студенте, наставнике и истраживаче: www.circle-u.eu

Програм академских катедара Circle U.

Академске катедре Circle U чини академско особље које својим радом повезује свих седам универзитета посвећујући се заједничким активностима у планираним оквирима. Сваки универзитет именује по пет катедара током иницијалног периода 2021-2023, што чини укупно 35 ангажованих наставника и истраживача у почетној фази развоја алијансе. Академске катедре ће подстицати нове моделе универзитетске сарадње и партнерства, који ће се развијати на универзитетима у саставу Circle U.

Академски координатори на ФПН-у су: проф. др Филип Ејдус, filip.ejdus@fpn.bg.ac.rs, проф. др Немања Џуверовић, nemanja.dzuverovic@fpn.bg.ac.rs