Студије новинарства по програму из 2015. године

Одељење за новинарство и комуникологију, у чијем саставу је и Катедра за новинарство, више од четири деценије представља јединствене универзитетске студије на територији Србије.

По завршетку студија студенти ће овладати знањима из теорије и праксе друштвеног комуницирања, као и вештинама потребним за професионално учествовање у процесу јавног и масовног комуницирања посредством медија и Интернета.

Студентима је на располагању факултетски Медија центар. Центар располаже са деском и радио станицом са дигиталном технологијом најновије генерације. На располагању су им и DVD камере са дигиталном ТВ монтажом. То омогућава да сваки студент појединачно, осим неопходних теоријских знања, обавља и практични рад – наставу у сваком медију појединачно. Предвиђена је и обавезна једномесечна пракса у редакцији по избору студента (после друге године), као и петнаестодневна пракса након треће године. То не искључује континуирани практични рад у Медија центру који и јесте основа свих светских студија савременог новинарства.

На Факултету постоји студентски часопис Политиколог који уређују искључиво студенти новинарства, као и стручни ПР тим ФПН-а, састављен такође од студената. Све је то у циљу што потпунијег и практичнијег образовања будућих новинарских професионалаца.

Радови студената Одељења за новинарство и комуникологију емитују се сваког радног дана у термину од 18.00 до 19.00 на Радију Студио Б, а ТВ радови на Телевизији Студио Б недељом од 12.00 до 13.00 часова.

******

Студенти Факултета политичких наука заузимају најзначајнија места у штампаним и електронским медијима, у области ПР-а, као и у истраживачким тимовима и институцијама – агенцијама за испитивање јавног мњења било као уредници, новинари, сарадници или истраживачи. Поред тога, по завршетку студија новинарства, поседоваће фонд знања неопходних за обављање улоге уредника, менаџера, презентера, и других позиција које подразумева будући модеран медијски систем Србије и савремена индустрија комуницирања. Oни ће бити оспособљени не само за рад у комуникационим институцијама, већ и за занимања као што су: аташе за културу и информисање при дипломатско-конзуларним представништвима, медија планер у медијима, портпарол у у органима власти, јавној администрацији, политичким партијама и корпорацијама, као и стручни сарадници у повереништву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Интердисциплинарно журналистичко образовање омогућава студентима да, поред овога, учествују у пројектима истраживања медија, различитим облицима менаџмента, израде комуникационих стратегија, информативно-аналитичким пословима и педагошком раду.

После завршетка студија стиче се звање дипломирани новинар.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студенти који су прву годину академских студија уписали 2022. године похађају наставу по студијском програму акредитованом 2022. године.

По студијском програму акредитованом 2015. године настава се изводи од академске 2015/2016. године.
Студенти који су прву годину академских студија уписали пре 2015. године похађају наставу по програму акредитованом 2009. године.

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Историја античке и средњовековне политичке мисли 1 обавезан 3+1 6
Медијски систем Србије 1 обавезан 2+2 6
Академске вештине 1 обавезан 0+2 4
Социологија 1 обавезан 2+2 6

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 2
Немачки језик I 1 изборни 0+2 2
Француски језик I 1 изборни 0+2 2

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Медијска етика 2 обавезан 3+0 6
Meтодологија са статистиком 2 обавезан 3+1 6
Информатика 2 обавезан 2+1 4

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена политичка теорија 2 изборни 2+2 6
Историја модерне политичке мисли 2 изборни 3+1 6
Политичке идеологије 2 изборни 3+1 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 2
Немачки језик I 2 изборни 0+2 2
Француски језик I 2 изборни 0+2 2

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Информационо-комуникациони системи 3 обавезан 2+1 5
Упоредна политика 3 обавезан 3+1 6
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6
Политичко понашање 3 обавезан 2+2 6
Увод у новинарство 3 обавезан 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 2
Немачки језик II 3 изборни 0+2 2
Француски језик II 3 изборни 0+2 2

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Филозофија 4 обавезан 3+1 6
Политичка социoлогија 4 обавезан 2+2 6
Teoрија и техника новинарства 4 обавезан 2+2 5
Радио новинарство 4 обавезан 2+1 5

 

Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Агенцијско новинарство 4 изборни 2+1 5
Онлајн новинарство 4 изборни 2+1 5

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 2
Немачки језик II 4 изборни 0+2 2
Француски језик II 4 изборни 0+2 2

Семестар: 5

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни односи 5 обавезан 2+2 6
Политичка социологија савременог друштва 5 обавезан 2+2 6
Политичка антропологија 5 обавезан 4+0 6
Новинарство у штампи и основе истраживачког новинарства 5 обавезан 3+1 5

 

Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјална психологија 5 изборни 3+1 6
Савремена филозофија друштва 5 изборни 4+0 6

Семестар: 6

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорија културе 6 обавезан 3+1 6
Телевизијско новинарство 6 обавезан 2+2 6
Стилистика 6 обавезан 2+1 5
Јавна управа 6 обавезан 2+2 6
Политички систем Европске уније 6 обавезан 3+1 6

 

Изборни блок – стручна пракса (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Стручна пракса у медијима 6 изборни 2
Стручна пракса – комуникационе стратегије 6 изборни 2

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Комуникологија 7 обавезан 3+1 6
Политичко комуницирање 7 обавезан 3+1 6
Реторика 7 обавезан 3+1 6

 

Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународно комуницирање 7 изборни 2+2 6
Медијско право и медијске политике 7 изборни 2+2 6

 

Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачко новинарство: радио 7 изборни 1+3 6
Истраживачко новинарство: ТВ 7 изборни 2+2 6
Истраживачко новинарство: фото 7 изборни 1+3 6

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавно мњење 8 обавезан 2+2 6
Односи са јавношћу 8 обавезан 4+0 6
Студије рода 8 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 7 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички маркетинг 8 изборни 3+1 6
Политикологија религије 8 изборни 2+2 6
Анализа садржаја 8 изборни 0+4 6

 

Изборни блок 8 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Културне политике 8 изборни 3+1 6
Социјална и политичка екологија 8 изборни 4+0 6
Поткултуре 8 изборни 2+2 6
Заштита деце у миграцијама 8 изборни 2+2 6