Центар за немачке студије

Руководитељка Центра: проф. др Љиљана Глишовић

Мејл адреса: ljiljana.glisovic@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011 3092 887