Завршени

ЗАВРШЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ НА ФПН-у
Назив и ознака пројекта Главни резултати Координатор

и партнери

Трајање Академски координатор

на ФПН-у

Mainstreaming Humanity in Western Balkans: From Education to Reconciliation (HUMAIN) Циљ пројеката је да кроз различите активности у центар анализе и разматрања стави концепт хуманости.

Активности на пројекту укључују шестодневни семинар у Београду и континуирани тимски рад студената учесника пројекта у мешовитим тимовима под вођством ментора. Резултат рада студентскх тимова биће блогови на тему концепта хуманости у регионалном контексту са становишта људских права, заштите избеглица и цивила током оружаних сукоба, механизмима транзиционе правде и улогом релевантних међународних организација.

Партнери на пројекту су: Хуманистичке студије, Универзитет Доња Горица; Факултет политичких наука, Универзитет у Сарајеву; Београдски међународноправни круг.

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 2022 Доц. др Јања Симентић Поповић
janja.simentic@fpn.bg.ac.rs
Central European Social Policy and Social Work Network/Мрежа CEEPUS Сврха пројекта је промовисање и унапређење наставних пракси и ширење могућности за студирање кроз обезбеђивање регионалне димензије сарадње и флексибилног учења за студенте социјалног рада и социјалне политике и друге сродне дисциплине у Централној и Источној Европи. Координатор:

Институт за социјални рад и социјалну политику, Филозофски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопље

Карлов универзитет у Прагу, Чешка

Корушки универзитет примењених наука, Аустрија

Правни факултет, Свеучилиште у Загребу

Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци

Факултет политичких наука, Универзитет у Сарајеву

Факултет за социјални рад, Универзитет у Љубљани

2019 – 2022 Проф. др Наталија Перишић natalija.perisic@fpn.bg.ac.rs
Медијски програм за студенте новинарства У сарадњи са Регионалном канцеларијом за сарадњу младих, између осталог предвиђа лансирање интернет платформе за младе, на којој ће бити објављени креирани медијски садржаји студената на енглеском језику. Регионална канцеларија за сарадњу младих

www.rycowb.org

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

2021 Доц. др Марко Недељковић
marko.nedeljkovic@
fpn.bg.ac.rs
UNESCO 

Dialogue for Future: Fostering dialogue and social cohesion in and between Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia – Media and Information Literacy in SEE in Function of Development of Critical Thinking and Advocacy of the Youth

450042004 

Академски, истраживачки и педагошки интердисциплинарни приступ којим је развијен стратешки оквир за интеграцију медијске и информатичке писмености у формално и неформално образовање у региону. Факултет политичких наука, Универзитет у Сарајеву

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Факултет политичких наука, Универзитет
Црне Горе

2019 – 2021  Доц. др Ана Милојевић
ana.milojevic@fpn.bg.ac.rs
DRONe 

Database of (Un)Reliable Online News

Обука студената новинарства како да препознају изворе лажних вест и сличне манипулативне изворе на Интернету; Израда одговарајуће базе података. Факултет политичких наука Универзитета у Београду, уз финансијску подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду 2019 – 2021  Проф. др Александра Крстић

aleksandra.krstic@
fpn.bg.ac.rs

CTRL + EnterEurope: Jean Monnet Migrant Crisis Network Jean Monnet Network је пројекат који је истраживао утицај мигрантске кризе на процес европске интеграције, посматрањем транзитних и одредишних земаља на тзв. Балканској рути.

Извештаји и остали резултати пројекта доступни су на: http://www.migrate-project.com

South East European Research Centre, Thessaloniki 

Faculty of Political Science, University of Belgrade

Center for South East European Studies, University of Graz

Central European University, Budapest 

The University of Sheffield

Konrad Adenauer Stiftung

St. Cyril and Methodius University, Skopje 

2016 – 2019  Проф. др Јован Теокаревић
jovan.teokarevic@fpn.bg.ac.rs
Improving the protection and wellbeing of children in Europe: enhancing the curriculum Erasmus+ стратешко партнерство: унапређен курикулум на Одељењу за социјалну политику и социјални рад. University of Stirling, United Kingdom 

Faculty of Political Science, University of Belgrade

Terre des Hommes Foundation

Chisinau Ion Creanga State Pedagogical University

Universitatea Din Bucuresti

Nov Bulgarski Universitet

University of Kent

University of Prishtina

University of Tirana 

2015 – 2018  Проф. др Нeвенка Жегарац nevenka.zegarac@fpn.bg.ac.rs
MeCoDEM FP7 пројекат испитивао је улогу традиционалних медија и информационе технологије на сукобе који прате транзиције из ауторитарне власти у демократију.

Резултати пројекта налазе се на: http://www.mecodem.eu/

University of Leeds,
United Kingdom
2014 – 2017  Проф. др Небојша Владисављевић
n.vladisavljevic@fpn.bg.ac.rs
Strengthening  Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery 
Curricular Reform
Јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалне заштите кроз развој нових и унапређење постојећих студијских програма и успостављање веза између наставних програма и захтева тржишта.

www.shespss.ni.ac.rs/sr

Универзитет у Нишу

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Универзитет у Новом Саду

University College Zealand, Danska

University of Catania

Institute of Education, University of London

Републички завод за социјалну заштиту

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом

Удружење стручних радника социјалне заштите Србије

Асоцијација центара за социјални рад Србије

2013 – 2016  Проф. др Нeвенка Жегарац nevenka.zegarac@fpn.bg.ac.rs
Development of PolicyOriented Training Programmes in the Context of the European Integration/Развој тренинг програма усмерених на јавне политике ЕУ у контексту европских интеграција Оснивање универзитетског Центра за јавне политике ЕУ на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

University of Roehampton

Instituto Politechnico Leiria

NISPACee

Univerzitet u Sarajevu

University of Alicante

Универзитет у Нишу

Универзитет у Тузли

Универзитет Црне Горе

Београдска отворена школа

Проф. др Весна Кнежевић-Предић
vesna.knezevic@fpn.bg.ac.rs

Проф. др Дејан Павловић
dejan.pavlovic@fpn.bg.ac.rs

HEART

Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education/Увођење образовања о људским правима у средиште високог образовања

Развој курсева и програма у области људских права на пет универзитета на Западном Балкану у сарадњи са универзитетима из ЕУ. University of Roehampton, United Kingdom

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Универзитет у Крагујевцу

Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Манхајму

Универзитет у Готенбергу

Универзитет у Сарајеву

Универзитет у Зеници

Универзитет у Тирани

Универзитет Доња Горица

Европски универзитет у Тирани

National University of Ireland

Универзитет Марин Барлети, Албанија

Универзитет у Приштини

2012 – 2015  Проф. др Весна Кнежевић-Предић
vesna.knezevic@fpn.bg.ac.rs
Example of Excellence for Joint (Degree) Programme Development in South Eastern Europe/Пример изузетности за развој заједничких (дипломских) програма у Југоисточној Европи Интердисциплинарни МА програм студија Југоисточне Европе, заједнички програм Универзитета у Грацу и Факултета политичких наука Универзитета у Београду, 2012 – данас

www.seestudies.eu

Универзитет у Грацу

Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Универзитети из Минхена, Бамберга (Немачка), Левена (Белгија), Болоње, Гронингена, Љубљане, Барселоне, Поатјеа, Клужа, Скадра, Сарајева, Загреба, Задра, Скопља, Тетова и Новог Сада.

2009 – 2013  Проф. др Јован Теокаревић
jovan.teokarevic@fpn.bg.ac.rs