Политиколошке студије – акредитација 2022.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Историја античке и средњовековне политичке мисли 1 обавезан 3+1 6
Политичка економија 1 обавезан 3+1 6
Социологија 1 обавезан 3+1 4
Савремена политичка историја 1 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 0
Немачки језик I 1 изборни 2+0 0
Француски језик I 1 изборни 0+2 0

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја модерне политичке мисли 2 обавезан 3+1 6
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Академске вештине 2 обавезан 0+2 2
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Филозофија 2 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 4
Немачки језик I 2 изборни 2+0 4
Француски језик I 2 изборни 0+2 4

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социологија 3 обавезан 2+2 6
Упоредна политика 3 обавезан 3+1 6
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6
Основи методологије политичких наука 3 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја балканских односа 3 изборни 2+0 4
Историја спољне политике Србије 3 изборни 2+0 4
Политичка историја Југославије 3 изборни 2+1 4

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 2
Немачки језик II 3 изборни 0+2 2
Француски језик II 3 изборни 0+2 2

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка социологија 4 обавезан 2+2 6
Савремена политичка теорија 4 обавезан 2+2 6
Методологија политиколошких истраживања са статистиком 4 обавезан 2+2 6
Економски систем Србије 4 обавезан 2+1 5

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 2
Немачки језик II 4 изборни 0+2 2
Француски језик II 4 изборни 0+2 2