Политиколошке студије – акредитација 2022.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Историја античке и средњовековне политичке мисли 1 обавезан 3+1 6
Политичка економија 1 обавезан 3+1 6
Социологија 1 обавезан 3+1 6
Савремена политичка историја 1 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 0
Немачки језик I 1 изборни 2+0 0
Француски језик I 1 изборни 0+2 0

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја модерне политичке мисли 2 обавезан 3+1 6
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Академске вештине 2 обавезан 0+2 2
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Филозофија 2 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 4
Немачки језик I 2 изборни 2+0 4
Француски језик I 2 изборни 0+2 4

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Упоредна политика 3 обавезан 3+1 6
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6
Економски систем Србије 3 обавезан  2+1 6
Савремена држава 3 обавезан  2+2 6

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја балканских односа 3 изборни 2+1 4
Историја спољне политике Србије 3 изборни 2+1 4
Политичка историја Југославије 3 изборни 2+1 4

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 0
Немачки језик II 3 изборни 2+0 0
Француски језик II 3 изборни 0+2 0

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја српске политичке мисли 4 обавезан 2+1 5
Политичка социологија 4 обавезан 2+2 6
Савремена политичка теорија 4 обавезан 3+1 6
Политички систем Европске уније 4 обавезан 3+1 6

 

Изборни блок 2 (бира се један од четри предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Студије рода 4 изборни 2+1 5
Увод у студије безбедности 4 изборни 2+2 5
Политичке идеологије 4 изборни 3+1 6
Наука о организацији и управљању 4 изборни 2+1 5

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 4
Немачки језик II 4 изборни 2+0 4
Француски језик II 4 изборни 0+2 4

Семестар: 5

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни односи 5 обавезан 2+2 6
Политичка социологија савременог друштва 5 обавезан 3+1 6
Политичка антропологија и студије ентицитета 5 обавезан 3+1 6

 

Изборни блок 3 (бирају се два предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичко комуницирање 5 изборни 3+1 6
Политичко понашање 5 изборни 3+1 6
Социјална онтологија 5 изборни 3+1 6
Теорија игара 5 изборни 2+2 6
Управљање тимовима, пројектима и ИТ 5 изборни 2+2 6

Семестар: 6

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавна управа 6 обавезан 2+2 6
Локална самоуправа 6 обавезан 2+2 6
Методологија политичких наука 6 обавезан 2+2 6
Политикологија религије 6 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорија и пракса јавних финансија 6 изборни 2+2 6
Теорија културе 6 изборни 2+2 6
Ауторитарни режими 6 изборни 2+2 6

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавне политике 7 обавезан 2+2 6
Политичка култура и политички поредак 7 обавезан 2+2 6
Партије и партијски системи 7 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 5 (бира се један од два предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Квалитативни методи у политичким наукама 7 изборни 2+2 6
Квантитативни методи у политичким наукама 7 изборни 2+2 6

 

Изборни блок 6 (бира се један од шест предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Феноменологија насиља 7 изборни 2+2 6
Увод у спољну политику и спољнополитичку анализу 7 изборни 3+1 6
Системи социјалне сигурности 7 изборни 2+2 6
Политичка економија Кине 7 изборни 2+2 6
Реторика 7 изборни 3+1 5
Иституционална економија 7 изборни 2+2 6

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Верске заједнице у Србији 8 обавезан 2+2 4
Избори и изборни системи 8 обавезан 3+1 6
Социјална и политичка екологија 8 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 7 (бира се два од пет предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичке установе и политички живот на Балкану 8 изборни 2+2 6
Компаративна јавна управа 8 изборни 2+2 6
Политички маркетинг 8 изборни 3+1 6
Култура и политика људских права 8 изборни 2+2 6
Заштита деце у миграцијама 8 изборни 2+2 6