Међународне студије по програму из 2015. године

Одељење за међународне студије је од настанка Факултета водећи високошколски центар у земљи за образовање стручњака за рад у дипломатији, институтима који се баве међународним студијама и другим органима и институцијама које раде у областима међународних односа и спољне политике, али и међународним одељењима политичких странака и великих привредних фирми. Одељење за међународне студије развија се као снажни научно-истраживачки центар у области међународних политичких и економских односа, спољне политике, међународног права и међународних организација, европских, балканских, америчких и других регионалних студија, студија безбедности, студија мира и пратећих дисциплина.

******

По завршетку студија полазници овог студијског програма ће, поред овладавања знањима основних политиколошких дисциплина, овладати и најважнијим сазнањима из теорија и праксе више дисциплина међународних студија, као и способностима и вештинама потребним за успешно професионално учешће у активностима у вези са различитим учествовањем наше државе у међународним процесима.

Факултет је још 2002. са Министарством за спољне послове потписао споразум о сарадњи, који предвиђа да се сваке године десет најбољих студената у генерацији предлаже Министарству да би, пошто прођу кроз пријемне испите и одговарајућу припрему, почели рад у дипломатији; с друге стране, полазници који су завршили студије Дипломатске академије МСП настављају студије на мастер студијама које организује Одељење.

Стечена знања, способности и вештине омогућаваће свршеним студентима да успешно обављају послове као што су: аналитичар међународних односа у службама највиших државних органа, међународних привредних организација и корпорација, службеник Министарства спољних послова и других министарстава сродног карактера, дипломата на раду у дипломатско-конзуларним представништвима, стручњак ангажован на укључивању Србије у европске интеграције, као и за рад у различитим међународним владиним и невладиним организацијама.

После завршетка студија стиче се звање дипломирани политиколог за међународне послове.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студенти који су прву годину академских студија уписали 2022. године похађају наставу по студијском програму акредитованом 2022. године.

По студијском програму акредитованом 2015. године настава се изводи од академске 2015/2016. године до академске 2022/23. Студенти који су прву годину академских студија уписали пре 2015. године похађају наставу по програму акредитованом 2009. године.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2015. године

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Савремена политичка историја 1 обавезан 3+1 6

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја античке и средњовековне политичке мисли 1 изборни 3+1 6
Политичка економија 1 изборни 3+1 6

 

Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социологија 1 изборни 2+2 6
Увод у психологију 1 изборни 3+1 6

 

Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка историја Југославије 1 изборни 2+1 4
Информационо-комуникациони системи 1 изборни 2+1 5

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 2
Немачки језик I 1 изборни 0+2 2
Француски језик I 1 изборни 0+2 2

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја модерне политичке мисли 2 обавезан 3+1 6
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Филозофија 2 обавезан 3+1 6
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Академске вештине 2 обавезан 0+2 4

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 2
Немачки језик I 2 изборни 0+2 2
Француски језик I 2 изборни 0+2 2

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни односи 3 обавезан 2+2 6
Основи међународног права 3 обавезан 2+2 6
Упоредна политика 3 обавезан 3+1 6
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6

 

Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја спољне политике Србије 3 изборни 2+0 4
Историја балканских односа 3 изборни 2+0 4

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 2
Немачки језик II 3 изборни 0+2 2
Француски језик II 3 изборни 0+2 2

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Правно регулисање међународних односа 4 обавезан 2+1 5
Политичка социологија 4 обавезан 2+2 6
Међународне организације 4 обавезан 3+0 5
Савремена политичка теорија 4 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Методологија политиколошких истраживања са статистиком 4 изборни 2+2 6
Методологија са статистиком 4 изборни 3+1 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 2
Немачки језик II 4 изборни 0+2 2
Француски језик II 4 изборни 0+2 2

Семестар: 5

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Основи теорије спољне политике 5 обавезан 3+1 6
Савремени економски системи 5 обавезан 3+1 5
Увод у дипломатију и дипломатску анализу 5 обавезан 3+0 6
Међународно приватно право 5 обавезан 3+0 5
Европске интеграције – развој и проблеми 5 обавезан 4+0 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик III 5 изборни 0+2 2
Немачки језик III 5 изборни 0+2 2
Француски језик III 5 изборни 0+2 2

Семестар: 6

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички систем Европске уније 6 обавезан 3+1 6
Јавна управа 6 обавезан 2+2 6
Студије мира 6 обавезан 2+1 5
Увод у студије безбедности 6 обавезан 2+1 5
Савремени балкански односи 6 обавезан 4+0 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик III 6 изборни 0+2 2
Немачки језик III 6 изборни 0+2 2
Француски језик III 6 изборни 0+2 2

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународно пословно право 7 обавезан 3+1 6
Анализа сукоба 7 обавезан 3+0 5
Безбедност Србије 7 обавезан 2+1 5

 

Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународно комуницирање 7 изборни 2+2 6
Европски регионализам 7 изборни 3+1 5
Међународна социјална политика 7 изборни 2+1 5

 

Изборни блок 7 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка социологија савременог друштва 7 изборни 2+2 6
Политичко понашање 7 изборни 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 7 изборни 0+2 2
Немачки језик IV 7 изборни 0+2 2
Француски језик IV 7 изборни 0+2 2

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни економски односи 8 обавезан 2+2 6
Савремена дипломатија 8 обавезан 4+0 6
Спољна политика Србије 8 обавезан 3+1 6

 

Изборни блок 8 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније 8 изборни 3+0 5
Политика проширења Европске уније 8 изборни 3+0 5

 

Изборни блок 9 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политикологија религије 8 изборни 2+2 6
Политичке установе и политички живот на Балкану 8 изборни 2+2 6
Заштита деце у миграцијама 8 изборни 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 8 изборни 0+2 2
Немачки језик IV 8 изборни 0+2 2
Француски језик IV 8 изборни 0+2 2

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Унутрашње тржиште Европске уније 7 обавезан 2+2 6
Право Европске уније 7 обавезан 2+2 6
Европски регионализам 7 обавезан 3+1 5

 

Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјална политика Европске уније 7 обавезан 2+2 6
Међународно пословно право 7 изборни 3+1 6
Политичко понашање 7 изборни 2+2 6

 

Изборни блок 7 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Безбедност Србије 7 изборни 2+1 5
Анализа сукоба 7 изборни 3+0 5

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 7 изборни 0+2 2
Немачки језик IV 7 изборни 0+2 2
Француски језик IV 7 изборни 0+2 2

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена дипломатија 8 обавезан 4+0 6
Спољна политика Србије 8 обавезан 3+1 6
Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније 8 обавезан 3+0 5
Политика проширења Европске уније 8 обавезан 3+0 5
Међународни економски односи 8 обавезан 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 8 изборни 0+2 2
Немачки језик IV 8 изборни 0+2 2
Француски језик IV 8 изборни 0+2 2