Регистар студентских организација УБ-ФПН

Европски студентски форум – Факултет политичких наука

Српски политички форум – Факултет политичких наука

Унија студената социјалног рада – Факултет политичких наука (УССР ФПН)