Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду

Руководитељка Центра: доц. др Анита Бургунд Исаков

Мејл адреса: anita.burgund@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011 3092 858

Промене у друштву настале процесом транзиције и глобализације, намећу нове истраживачке подухвате и представљају извор тема којима се бави Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду. Центар је своје активности усмерио на истраживачки рад на теоријским проблемима, издавање публикација, презентоване истраживања, организовање разних додатних врста едукација из области социјалне политике и социјалног рада као и повезивање са релевантним институцијама.