Научно-истраживачки центри

У складу са Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачким центрима Факултета, научноистраживачка делатност се одвија и у оквиру Научно-истраживачких центара Факултета и то:

 • Центар за демократију
 • Центар за медије и медијска истраживања
 • Центар за европске и међународно-правне студије
 • Центар за међународну безбедност
 • Центар за студије Сједињених Америчких Држава
 • Центар за студије рода и политике
 • Центар за студије Азије и Далеког истока
 • Центар за студије мира
 • Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
 • Центар за еколошки развој и одрживу политику (ЦЕПОР)
 • Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике
 • Центар за британске студије
 • Центар за руске студије
 • Центар за немачке студије
 • Центар за латиноамеричке студије
 • Центар за студије конституционализма
 • Центар за студије културе
 • Центар за друштвена и примењена истраживања
 • Центар за интердисциплинарне студије Балкана