Научно-истраживачки центри

У складу са Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачким центрима Факултета, научноистраживачка делатност се одвија и у оквиру Научно-истраживачких центара Факултета и то:

1. Центар за демократију 

Руководиоци центра су: проф. др Зоран Стојиљковић и проф. др Славиша Орловић

Центар за демократију основан је 2007. године. У периоду од 2007. до 2011. године руководилац Центра био је проф. др Вукашин Павловић.

О Центру за демократију

Издавачка делатност

 • Покренут је часопис Политички живот (бодован М53), штампано је 19 бројева.
 • Двадесет година 5. октобра, уредници: Славиша Орловић и Деспот Ковачевић, издавачи:  Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију и Hanns Seidel Stiftung Београд, Београд, 2020.

 • Тридесет година обновљеног вишепартизма у Србији – (не)научене лекције, уредници: Славиша Орловић и Деспот Ковачевић, издавачи:  Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију и Hanns Seidel Stiftung Београд, Београд, 2020.

 • Ψ и култура II – Зборник о Рајху и Фројду, уредници: Г. Јовановић, С. Г. Марковић, издавачи: Центар за демократију Факултет политичких наука Универзитета у Београду и Институт за европске студије, Београд, извршни издавач: Досије студио, Београд, 2018.

 • Актуелност Фројдове мисли, уредници: Жарко Требјешанин и Слободан Г. Марковић, Институт за Европске студије и Информатика.
 • Тимоти Снајдер, О тиранији. Двадесет поука из двадесетог века, Досије студио у сарадњи са Центром за демократију ФПН, Београд 2018.
 • Странке и јавне политике – избори у Србији 2016. године, уредили Гордана Пилиповић и Зоран Стојиљковић, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2017.

 • Социјална демократија у Европи и концепт ,,доброг друштва”, приредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Фондација Фридрих Еберт, Београд, 2016.

 • Бирачи, партије и избори – како демократизовати партије у Црној Гори и Србији?, приредили Зоран Стојиљковић и Душан Спасојевић, Факултет политичких наука и ЦеМИ, Београд и Подгорица, 2016.

 • Како приближити посланике грађанима – Анализа за измену изборног законодавства, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2016.

 • Како интерну страначку демократију учинити могућом?, приредили Зоран Стојиљковић, Душан Спасојевић и Јелена Лончар, Факултет политичких наука и ЦеМИ, Београд и Подгорица, 2015.

 • How to make  intra-party  democracy  possible?  Institutional factors and internal dynamics of intra-party relations in Serbia, editors Zoran Stojiljković, Dušan Spasojević, Jelena Lončar, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, Center for Monitoring and Research CEMI, Podgorica, 2015.

 • Парламент и демократија, Зоран Стојиљковић, Јелена Лончар и Душан Спасојевић, Факултет политичких наука, 2015.

 • Изборне понуде и резултати – европски избори и избори у Србији 2014. године, приредили Зоран Стојиљковић, Гордана Пилиповић и Душан Спасојевић, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2014.

 • Искушења парламентаризма, приредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Фридрих Еберт Стифтунг, Београд, 2013.

 • Левица у посткризном контексту, приредио Зоран Стојиљковић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Фридрих Еберт Стифтунг, Београд, 2013.

 • (Не)демократско редизајнирање политичких партија у Србији, приредили Зоран Стојиљковић,Гордана  Пилиповић и Душан Спасојевић, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2013.

 • Демократске перформансе парламената Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, приредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Сарајевски отворени центар, Факултет политичких наука – Универзитет Црне Горе, Београд, Сарајево, Подгорица, 2012.

 • Comparative Analysis of Democratic Performances of the Parliaments of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro, уредио Славиша Орловић, ФПН Београд, ФПН Подгорица, Сарајевски отворени центар, Regional Research Promotion, Рецезенти зборника су: проф. Драго Зајц, Faculty of Political Sciences, University of Ljubljana и проф. Флориан Биебер, University of Graz, 2012.

 • Побољшање демократских перформанси Народне скупштине Републике Србије – препоруке, приредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Београд, 2012.

 • Јавне политике у изборној понуди: Избори и формирање власти у Србији 2012. године, приредили Зоран Стојиљковић и Гордана Пилиповић, Душан Спасојевић, Јелена Лончар, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2012.

 • Избори и формирање владе у Србији 2012. , приредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Београд, 2012.

 • Лавиринти транзиције, приредио Зоран Стојиљковић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2012.

 • Политичке странке и законодавна активност Народне скупштине Републике Србије, приредили Зоран Стојиљковић, Јелена Лончар, Душан Спасојевић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Програм Уједињених нација за развој (UNDP), Београд, 2012.

 • Зашто гласам, како гласам, ако уопште гласам?, приредио Зоран Стојиљковић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Фридрих Еберт Стифтунг, Београд, 2012.

 • Партије и избори у Србији, двадесет година, приредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Фридрих Еберт Стифтунг, Београд, 2011.

 • Подизање капацитета политичких институција Града Београда, приредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Београд, 2010.

 • Квалитет политичких институција, приредио Вукашин Павловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Београд, 2010.

 • Савремена држава: структура и социјалне функције, приредили Вукашин Павловић и Зоран Стојиљковић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2010.

 • Београд, демократска метропола, приредили Вукашин Павловић и Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Београд, 2009.

 • Савремена држава, приредили Вукашин Павловић и Зоран Стојиљковић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2008.

 • Дилеме и изазови парламентаризма, приредили Вукашин Павловић и Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2007.

 • Посткомунизам и демократске промене, приредили: Вучина Васовић и Вукашин Павловић, Југословенско удружење за политичке науке и Факултет политичких наука, 2001, Београд.

 

Књиге штампане из средстава пројеката Центра за демократију:

 1. Род Хаг и Мартин Хароп, Упоредна владавина и политика, увод (Comparative Government and Politics. An Introduction), Palgrave Macmillan, 2013, девето издање
 2. Ерик Лоу, Медији и политички процес (The Media and Political Process), SAGE Publications Ltd
 3. Александар Вент, Друштвена теорија међународне политике (Social Theory of International Politics), Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 1999.
 4. Пол Спикер, Социјална политика: Теме и приступи (“Social Policy: Themes and Approaches”), Paul Spicker, Policy Press
 5. Јирг Штајнер, Основе делиберативне демократије, (The Foundation of Deliberative Democracy), Cambridge University Press, 2012.
 6. Штампање изабраних дела проф. др Вучине Васовића, истакнутог професора Факултета политичких наука Универзитета у Београду и то:
 • Савремене демократије, Први део
 • Савремене демократије, Други део
 • Корифеји демократије
 • Демократија и политика – Избори и изборни системи у савременом свету
 • Политички есеји

 

2. Центар за медије и медијска истраживања

http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/

Руководилац центра: проф. др Сњежана Миливојевић

Центар у оквиру одељења за медије, обавља наставну делатност, односно обуку студената новинарског смера, стручно усавршавање запослених у медијима у смислу јачања општег нивоа знања новинара, као и њиховог усмеравања на поједине новинарске специјалности, врши радијску и ТВ продукцију, као и издавачку делатност. У оквиру одељења за медијска истраживања, организује се научноистраживачка делатност која је у функцији унапређивања знања из области јавне и политичке комуникације и улоге масовних медија у савременом друштву и подизања стандарда у академским истраживањима из ових области. Такође, ради на унапређивању наставе, теоријских и емпиријских истраживања, примењених истраживања, организује истраживачке радионице, и врши истраживања за трећа лица.

3. Центар за међународно хуманитарно право и међународне организације

http://mhp.fpn.bg.ac.rs/

Руководилац центра: проф. др Весна Кнежевић-Предић

Центар представља интелектуално средиште за континуиран рад на истраживању савременог развоја међународног хуманитарног права и међународних организација. У оквиру научно-истраживачке делатности Центра приоритетни задаци су: рад на развијању научних метода у области међународних организација како би се на тај начин помогло у извођењу наставе на основним, последипломским и докторским студијама. Центар организује већ две године заредом регионалну школу/курс из „Међународног хуманитарног права“, као и семинаре, округле столове и друге облике научног рада. У оквиру његове делатности је и организација програма обуке припадника одређених циљних група који се у својим професионалним делатностима сусрећу са питањима из области међуанродног хуманитарног права и међуанродних организација.

4. Центар за међународну безбедност

Centre for International Security

Руководилац центра: проф. др Филип Ејдус

Центар за међународну безбедност основан је 2019. године са циљем повезивања истраживача, наставника и студената заинтересованих за савремене проблеме из области људске, националне, регионалне и глобалне безбедности. Кроз реализацију истраживачких пројеката, организовање научних скупова, едукативних семинара, радионица и других облика сарадње са истраживачким организацијама из Србије и иностранства, Центар настоји да подстакне веће учешће студената у научно-истраживачким активностима, те допринесе јачању везе између наставе и истраживања. Поред тога, Центар настоји да оснажи и везу између теорије и праксе кроз израду анализа усмерених на унапређење безбедносне политике и саветовање одлучилаца из сектора националне и међународне безбедности. Снажну потпору овим циљевима пружа мастер Међународне безбедности, подржан од стране Мисије ОЕБС-a у Србији кроз финансирање студентских стипендија, долазак гостујућих предавача, развој нових студијских програма и организовање студијских посета безбедносним институцијама у земљи и иностранству. Издавачка делатност Центра се превасходно заснива на уређивању часописа Journal of Regional Security, о чијем квалитету најбоље говоре интернационални карактер уредништва, аутора и рецензената, улазак у међународне индексне базе и растућа цитираност у часописима на SSCI листи. Кроз своју истраживачку и издавачку делатност, Центар негује одличну сарадњу са важним истраживачким институцијама у иностранству, па је убрзо након оснивања постао део ОЕБС мреже академских институција и тинк-тенкова.

5. Центар за студије Сједињених Америчких Држава 

Руководилац центра: проф. др Драган Р. Симић

Основан 2004. године, Центар за студије Сједињених Америчких Држава организује специјалистичке и мастер Студије САД. У оквиру студија се изучавају и истражују историја САД, либерална политичка традиција и савремена либерална мисао у САД, привредни и правни систем, америчке вредности и популарна култура, историја спољне политике САД, савремена спољна и безбедносна политика и српско-амерички односи. У оквиру Центра се организују гостовања, трибине и предавања иностраних професора и високих званичника. Поред тога, Центар има за циљ вршење научних истраживања, и издавачке делатности. Центар има богату стручну библиотеку.

6. Центар за студије рода и политике 

Руководилац центра: проф. др Даша Духачек

Студије рода, полазећи од питања положаја жена, истражују проблеме идентитета, односе политичке теорије и политичке праксе, људских права, односе моћи, идеолошких матрица, итд. Окосницу програма рада Центра чини утемељивање, имплементација и развој студија рода, као и разноврсни научноистраживачки пројекти. Центар реализује пројекте теоријских и емпиријских истраживања која би подстицала сарадњу на националном, регионалном и интернационалном нивоу.

7. Центар за студије Азије и Далеког истока 

Руководилац центра: проф. др Драгана Митровић

Економски, политички, социјални, културни и други аспекти развоја земаља Азије, као и регионалне институције и механизми сарадње, проблеми и питања који одређују садашњост и будућност овог, најдинамичнијег дела света, предмет су научно-истраживачке активности Центра. Центар покреће и часопис, формира се база података, библиотека, као и представљање радова чланова Центра јавности. Центар ствара и мрежу партнерских институција из Азије, али и других делова света, те настоји да се етаблира као препознатљива адреса за питања Азије у научној и широј јавности Србије, али и мост између научних, образовних и пословних институција, односно људи из наше и земаља Азије.

8.  Центар за студије мира 

http://www.csm-fpn.org/en/kursevi/studije-mira/

Руководилац центра: проф. др Радмила Накарада

Центар за студије мира је новоосновани научно–истраживачки центар Факултета политичких наука. У свом деловању Центар ставља акценат на широки спектар питања чија тематика је блиско повезана са проблемима рата и мира. Центар настоји да промовише вредности мира и ненасиља, али своју пажњу такође усмерава на проблеме конфликата, како регионалних тако и глобалних. 
У раду Центра учешће узимају студентни основних и последипломских студија. Центар за студије мира представља динамичну целину која по својој области истраживања представља јединствену институцију у нашој академској заједици.

9. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду 

Руководилац центра: проф. др Петар Настасић

Промене у друштву настале процесом транзиције и глобализације, намећу нове истраживачке подухвате и представљају извор тема којима се бави Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду. Центар је своје активности усмерио на истраживачки рад на теоријским проблемима, издавање публикација, презентоване истраживања, организовање разних додатних врста едукација из области социјалне политике и социјалног рада као и повезивање са релевантним институцијама.

10. Центар за еколошки развој и одрживу политику (ЦЕПОР)

Руководилац центра: проф. др Вукашин Павловић

Еколошка политика постаје за садашње и будуће генерације једна од најважнијих области јавних политика. Зато је основна намена Центра да буде истраживачко-пројектна база за мастер програм из области еколошке политике. Функције Центра за еколошку политику и одрживи развој су: истраживачке, образовне, аналитичке, културно-васпитне, издавачке.

11. Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике

Руководилац центра: проф. др Снежана Ђорђевић

Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике је основан са циљем да допринесе унапређењу теоријског и практичног рада професора, наставног особља и студената у три повезане области: јавне управе, локалне самоуправе и јавне политике. Центар ће отворити канал за емпиријска истраживања, израду анализа и студија које ће имати практичну димензију, као и за стицање нових знања и вештина.

12. Центар за британске студије

http://cbs.fpn.bg.ac.rs/

Председник Савета Центра: проф. ем Вукашин Павловић

Руководилац центра: проф. др Слободан Г. Марковић

Центар за британске студије основан је 2017. године. У оквиру Центра организују се гостовања, трибине и предавања професора с британских универзитета. Поред тога, Центар се бави научним истраживањима из области парламентарне демократије, развоја политичке мисли у Британији, владавине права и историјских веза Србије, Балкана и Велике Британије. Центар сарађује с више научних установа из Велике Британије. Центaр има своју библиотеку. Центар је 26-27. јануара 2018. одржао велики међународни научни скуп „Српско (југословенко) – британски односи од XIX до XXI века“.