Реализоване активности

,

ПОСЕТА СТУДИЈСКОМ ЦЕНТРУ СОЦИЈАЛНОГ РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У ЗАГРЕБУ

Од 21. до 23. септембра 2022. представнице Одељења за социјалну политику и социјални рад, проф. др Невенка Жегарац, МА assist. Виолета Марковић и МА...
Read More
, ,

Одржана онлајн трибина „Утицај друштвених концепата о улози мушкарца на одлуке, мере и заштиту од насиља у породици“

Онлајн трибина на тему „Утицај друштвених концепата о улози мушкарца на одлуке, мере и заштиту од насиља у породици“, одржана је у организацији...
Read More

Трибина: „Превенција суицида – заједно против стигми о менталном здрављу”

јануара 2021. године од 14 до 16 часова реализовали смо трибину за стручне раднике и раднице из система социјалне заштите под називом: “Превенција...
Read More

Вебинар “Рефлексије студената социјалне политике и социјалног рада у периоду ванредног стања изазваног пандемијом вируса корона у Србији”

септембра 2020. године од 18 до 19.30 часова реализован је онлајн вебинар преко Zoom платформе под називом “Рефлексије студената социјалне политике...
Read More

Вебинар: „Деца и млади у домовима током пандемије COVID-19: од изолованости до невидљивости“

септембра 2020. од 18 до 19.30 часова реализован је вебинар преко Zoom платформе на тему „Деца и млади у домовима током пандемије COVID-19: од изолованости...
Read More

Вебинар: „Covid-19 и трговина људима- изазови, могућности и правци борбе“

02.06.2020. одржан је вебинар у организацији ФПН КонекТас-а на тему „Covid-19 и трговина људима- изазови, могућности и правци борбе“. Присуствовало...
Read More

Дискусиона група: „Фактори резилијентности и посттраумски раст у контексту Covid – 19“

29.6.2020. oдржана је дискусиона група на тему „Фактори резилијентности и посттраумски раст у контексту Covid – 19“. Дискусиону групу модерирала...
Read More

Регионални онлајн вебинар / особе са инвалидитетом

Други регионални сусрет под покровитељством волонтерског тима ФПН КонекТаС, на тему “Примери добре праксе организација који раде са особама...
Read More

Дискусиона група: „Ментално здравље помагача – Технике за ношење са стресним ситуацијама из угла различитих терапијских праваца“

  У понедељак 22.06.2020. у 18 часова одржана је дискусиона група на тему „Технике за ношење са стресним ситуацијама из угла различитих терапијских...
Read More

Дискусиона група: „ Ментално здравље помагача – свест о сопственим емоцијама, реакцијама и ефикасности – три стуба бриге о себи“.

15.06.2020. одржан је вебинар из циклуса „ Ментално здравље помагача“, на тему „Свест о сопственим емоцијама, реакцијама и ефикасности – три...
Read More