Реализоване активности

Вебинар: „Covid-19 и трговина људима- изазови, могућности и правци борбе“

02.06.2020. одржан је вебинар у организацији ФПН КонекТас-а на тему „Covid-19 и трговина људима- изазови, могућности и правци борбе“. Присуствовало...
Read More

Дискусиона група: „Фактори резилијентности и посттраумски раст у контексту Covid – 19“

29.6.2020. oдржана је дискусиона група на тему „Фактори резилијентности и посттраумски раст у контексту Covid – 19“. Дискусиону групу модерирала...
Read More

Регионални онлајн вебинар / особе са инвалидитетом

Други регионални сусрет под покровитељством волонтерског тима ФПН КонекТаС, на тему “Примери добре праксе организација који раде са особама...
Read More

Дискусиона група: „Ментално здравље помагача – Технике за ношење са стресним ситуацијама из угла различитих терапијских праваца“

  У понедељак 22.06.2020. у 18 часова одржана је дискусиона група на тему „Технике за ношење са стресним ситуацијама из угла различитих терапијских...
Read More

Дискусиона група: „ Ментално здравље помагача – свест о сопственим емоцијама, реакцијама и ефикасности – три стуба бриге о себи“.

15.06.2020. одржан је вебинар из циклуса „ Ментално здравље помагача“, на тему „Свест о сопственим емоцијама, реакцијама и ефикасности – три...
Read More

Вебинар: „Могућности одговора на хитно збрињавање услед насиља у породици током Covid-19 – искуства Сигурних кућа“

11.06.2020. у 18 часова у организацији Волонтерског сервиса ФПН КонекТас одржан је вебинар на тему „Могућности одговора на хитно збрињавање услед...
Read More

Дискусиона група: „Ментално здравље помагача – Утицај медијског извептавања o Covid-19 на ментално здравље – смернице за помагаче“

Понедељак је током претходна два месеца, био дан када се у оквиру ФПН КонекТаС-а одржавају дискусионе групе на тему менталног здравља практичара/практичарки/помагача/помагачица,...
Read More

Дискусиона група: „Повећани ризици од насиља у породици током кризне ситуације – доступни ресурси подршке“

28 маја 2020. у 17.00 часова одржан је вебинар под окриљем ФПН КонекТаС на тему “Повећани ризици од насиља у породици током кризне ситуације.”...
Read More

Вебинар: “Улога и значај Црвеног крста током Covid-19″

24-ти сусрет под окриљем “ФПН КонекТаС” одржан је 4. 6. 2020. у 18.00 часова. Овога пута на платформи ZООМ, имали смо прилику да учествујемо у вебинару...
Read More

Дискусиона група: „Ментално здравље помагача – секундарна (викаријска) трауматизација код помагача“

Пета дискусиона група из циклуса „ Ментално здравље помагача“ коју организује ФПН КонекТас одржана је првог јуна 2020. у 18 часова. Секундарна...
Read More