Ресурси

„Свест о сопственим емоцијама, реакцијама и ефикасности – три стуба бриге о себи“

Као већ редовна активност нашег ФПН КонекТаС-а, у понедељак 15. јуна 2020. одржан је вебинар из циклуса „ Ментално здравље помагача“, сада на...
Read More

ТЕХНИКЕ ЗА ПРЕВЛАДАВАЊЕ СТРЕСНИХ СИТУАЦИЈА

У понедељак 22. јуна 2020. године у 18 часова одржана је дискусиона група на тему „Технике за ношење са стресним ситуацијама из угла различитих...
Read More

БАЗА РЕСУРСА ВОЛОНТЕРСКОГ СЕРВИСА ФПН КОНЕКТАС

ФПН КонекТаС је сачинио базу ресурса, која садржи све корисне материјале (презентације, водиче, преводе текстова, истраживања, препоруке...
Read More

Препоруке за поступање центара за социјални рад у ситуацијама насиља над женама током кризних ситуација (укључујући и током пандемије Kовид-19)

Препоруке за поступање центара за социјални рад у ситуацијама насиља над  женама током кризних ситуација су настале у оквиру иницијативе...
Read More

Доступни ресурси у заједници током пандемије

Волонтери ФПН КонекТаС су израдили базу доступних ресурса током пандемије, која обухвата различите видове подршке и информација за најугроженије....
Read More

Безбедност и добробит запослених у службама социјалне заштите током реакције на COVID-19

Безбедност и добробит запослених у службама социјалне заштите током реакције на COVID-19 – Препоручене активности
Read More

ВОДИЧ ЗА РАЗГОВОР – смернице за праксу телефонског саветовања

ВОДИЧ ЗА РАЗГОВОР (смернице за праксу телефонског саветовања) – Намењен професионалцима у области хуманистичких наука
Read More