Центар за студије Азије и Далеког истока

Руководитељка Центра: проф. др Драгана Митровић

Мејл адреса: dragana.mitrovic@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011 3092 849

Економски, политички, социјални, културни и други аспекти развоја земаља Азије, као и регионалне институције и механизми сарадње, проблеми и питања који одређују садашњост и будућност овог, најдинамичнијег дела света, предмет су научно-истраживачке активности Центра. Центар покреће и часопис, формира се база података, библиотека, као и представљање радова чланова Центра јавности. Центар ствара и мрежу партнерских институција из Азије, али и других делова света, те настоји да се етаблира као препознатљива адреса за питања Азије у научној и широј јавности Србије, али и мост између научних, образовних и пословних институција, односно људи из наше и земаља Азије.