Докторске студије политикологије

Руководилац: проф. др Зоран Крстић

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теоријско-епистемолошки и методолошки приступи 1 обавезан 6+0 10
Тематски изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Еколошки ризици модернога доба 1 изборни 4+0 10
Политичка и историјска антропологија модерног Балкана 1 изборни 4+0 10
Регионалне компаративне политике земаља у развоју 1 изборни 4+0 10
Политика – од илузије до стварности 1 изборни 4+0 10
Истраживања стратегија изборних кампања 1 изборни 4+0 10
Тематски изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјални капитал, партиципација и друштвене промене 1 изборни 4+0 10
Политичка улогa религије у XX и XXI 1 изборни 4+0 10
Репрезентација и политичке институције 1 изборни 4+0 10
Политички систем и привредни развој – нова политичка структура и привредни развој Азије 1 изборни 4+0 10
Јавна администрација и јавне политике 1 изборни 4+0 10
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачки семинар 2 обавезан 4+0 10
Теоријско-истраживачки блок (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Рационални избор 2 изборни 4+0 10
Норма, текст и контекст 2 изборни 4+0 10
Начин израде методолошког оквира истраживања 2 изборни 4+0 10
Истраживања политичке културе – теоријски и истраживачки приступи 2 изборни 4+0 10
Теоријско-истраживачки приступи и методе у теоријама културе и студијама медија 2 изборни 4+0 10
Концепти и методи у међународним и европским студијама 2 изборни 4+0 10
Квантитативни и квалитативни приступи у социјалним истраживањима 2 изборни 4+0 10
Тематски изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Контролна и регулаторна тела и секторске политике 2 изборни 4+0 10
Отпадници у модерној политичкој мисли 2 изборни 4+0 10
Образовна, здравствена и политика социјалне заштите 2 изборни 4+0 10
Систем управљања у Европској унији 2 изборни 4+0 10
Семестар: 3
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Докторски семинар 3 обавезан 2+0 10
Израда и одбрана критичког прегледа литературе о теми докторске дисертације 3 обавезан 10
Израда и јавна одбрана нацрта пријаве дисертације 3 обавезан 10
Семестар: 4
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачки студијски рад 4 обавезан 10
Објављивање једног рада као резултата истраживања 4 обавезан 10
Отворени докторски семинар 4 обавезан 2+0 10
Семестар: 5
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Пријава докторске дисертације 5 обавезан 5
Истраживачки студијски рад и писање дисертације 5 обавезан 25
Семестар: 6
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачки студијски рад и писање дисертације 6 обавезан 25
Одбрана докторске дисертације 6 обавезан 5