Стручна пракса IV

Силабус:

2015.

2022.

Приручник за реализацију стручне праксе

Контакти за реализацију стручне праксе

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 8 обавезан 4 2015.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 8 обавезан 5 2022.