Конкурси

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, ванредног професора за ужу научну област Медијске студије, новинарство и медијско право

конкурс
Read More

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног редовног професора за ужу научну област Медијске студије, новинарство и медијско право

конкурс
Read More