Научно-истраживачки пројекти

Факултет политичких наука у периоду од 2011-2014. године ради на 11 научно-истраживачких пројеката које финансира Министарство просвете и науке Владе Републике Србије. То су следећи пројекти:

1. Цивилно друштво и религија (број пројекта: 179008).
Истраживачи са ФПН: проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Дарко Надић, проф. др Милан Петричковић, проф. др Драгослав Кочовић, проф. др Зоран Крстић, проф. др Драган Новаковић, проф. др Бошко Телебаковић, мр Марко Вековић, Велизар Антић.

2. Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији (број пројекта: 47021).
Истраживачи са ФПН: проф. др Гордана Даша Духачек, проф. др Љубинка Трговчевић, проф. др Јелена Ђорђевић, проф. др Бранимир Стојковић, проф. др Сњежана Миливојевић, проф. др Невенка Жегарац, проф. др Мирослав Бркић, доц. др Јасна Хрнчић, доц. др Марина Симић,  Катарина Лончаревић, Снежана Оташевић, Адриана Захаријевић, Анита Бургунд, Иван Миленковић.

3. Конфликти и кризе – сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку (број пројекта: 47030).
Истраживачи са ФПН: проф. др Предраг Симић, проф. др Јелица Стефановић-Штамбук.

4. Темперамент и структура симптома поремежаја личности (број пројекта: 175013).
Истраживачи са ФПН: проф. др Тамара Џамоња Игњатовић.

5. Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и европски контекст (број пројекта: 179049).
Истраживачи са ФПН: доц. др Ђорђе Павићевић

6. Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај Србије (број пројекта: 47026).
Истраживачи са ФПН: проф. др Илија Вујачић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Вукашин Павловић, доц. др Ђорђе Павићевић, проф. др Душан Павловић, проф. др Милан Подунавац, проф. др небојша Владисављевић, проф. др Ненад Кецмановић, проф. др Милан Јовановић, проф. др Сања Граић – Степановић, асист. мр Душан Спасојевић, асист. мр Никола Бељинац, асист. мр Марко Симендић, асист. мр Бојан Вранић.

7. Динамички системи у природи и друштву: филозофски и емпиријски аспекти (број пројекта: 179041).
Истраживачи са ФПН: доц. др Зоран Кинђић.

8. Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни приступ (број пројекта: 47010).
Истраживачи са ФПН: проф. др Зоран Славујевић.

9. Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку (број пројекта: 177011).

Истраживачи са ФПН: проф. др Слободан Марковић

10. Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције (број пројекта: 47011).

Истраживачи са ФПН : проф. др Тамара Џамоња-Игњатовић, проф. др Невенка Жегарац, проф. др Мирослав Бркић, доц. др Јасна Хрнчић, асист. мр Војин Видановић.

11. Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (број пројекта: 179076).

Истраживачи са ФПН: проф. др Слободан Самарџић, проф. др Мирослав Хаџић, проф. др Весна Кнежевић-Предић, проф. др Радмила Накарада, проф. др Драган Симић, проф. др Бранко Васиљевић, проф. др Светлана Аадмовић, проф. др Тања Мишчевић, проф. др Предраг Симић, проф. др Јелица Стефановић-Штамбук,  проф. др Сања Граић – Степановић, проф. др Мирјана Васовић, проф. др Илија Вујачић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Вукашин Павловић, проф. др Душан Павловић, проф. др Милан Подунавац, проф. др Небојша Владисављевић, проф. др Чедомир Чупић, проф. др Јелена Ђорђевић, проф. др Бранимир Стојковић, проф. др Сњежана Миливојевић, проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др Зоран Стоиљковић, проф. др Дренка Вуковић, проф. др Ана Чекеревац, проф. др Мира Лакићевић, проф. др Мирољуб Радојковић, проф. др Добривоје Станојевић, проф. др Неда Тодоровић, проф. др Раде Вељановски, проф. др Сретен Сокић, проф. др Драган Симеуновић, проф. др Драган Веселинов, проф. др Иван Радосављевић, проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Дарко Надић, проф. др Милан Петричковић, проф. др Драгослав Кочовић, проф. др Зоран Крстић, проф. др Бошко Телебаковић, доц. др Веселин Кљајић, доц. др Ђорђе Павићевић, доц. др Сања Домазет, доц. др Небојша Мрђа, доц. др Славиша Орловић, доц. др Дејан Миленковић, доц. др Милош Бешић, доц. др Синиша Атлагић, доц. др Маја Ковачевић, асист. мр Зоран Чупић, асист. мр Филип Ејдус, асист. мр Немања Џуверовић, асист. мр Драган Живојиновић, асист. мр Саша Мишић, асист. мр Милош Хрњаз, асист. мр Бојан Ковачевић, асист. мр Душан Спасојевић, асист. мр Никола Бељинац, асист. мр Марко Симендић, асист. мр Бојан Вранић, асист. мр Владимир Павићевић, асист. мр Дејан Павловић, асист. мр Јелена Лончар, асист. мр Наталија Перишић, асист. мр Јелена Видојевић, асист. мр Драгана Станковић, асист. мр Ана Милојевић, асист. мр Ивана Дамњановић, асист. мр Јелена Сурчулија, асист. мр Марко Тмушић, мр Жарко Пауновић, Велизар Антић, Ивана Радић-Милосављевић, Вујо Илић, Марина Пантелић.