Центар за студије Сједињених Америчких Држава

Руководилац Центра: проф. др Драган Р. Симић

Мејл адреса: dragan.simic@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011 3092 827

Основан 2004. године, Центар за студије Сједињених Америчких Држава организује специјалистичке и мастер Студије САД. У оквиру студија се изучавају и истражују историја САД, либерална политичка традиција и савремена либерална мисао у САД, привредни и правни систем, америчке вредности и популарна култура, историја спољне политике САД, савремена спољна и безбедносна политика и српско-амерички односи. У оквиру Центра се организују гостовања, трибине и предавања иностраних професора и високих званичника. Поред тога, Центар има за циљ вршење научних истраживања, и издавачке делатности. Центар има богату стручну библиотеку.