Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике

Руководитељка Центра: проф. др Снежана Ђорђевић

Мејл адреса: snezana.djordjevic@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011 3092 861

Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике је основан са циљем да допринесе унапређењу теоријског и практичног рада професора, наставног особља и студената у три повезане области: јавне управе, локалне самоуправе и јавне политике. Центар ће отворити канал за емпиријска истраживања, израду анализа и студија које ће имати практичну димензију, као и за стицање нових знања и вештина.