Докторске студије социјалне политике и социјалног рада

Програм докторских студија Социјална политика и социјални рад интегрисан је са програмима осталих смерова докт. студија на ФПН. Прве две године фокусиране су на проучавање фундаменталних теоријско методолошких и научно стручних дисциплина, које су у функцији припреме докторског истраживања. Докторанти имају, поред обавезних предмета, и могућност избора одредјених наставних дисциплина из области социјалне политике и социјалног рада према својим афинитетима и интересовањима. Трећа година посвећена је непосредној реализацији докторске дисертације: пријава теме, истраживачки рад, писање и одбрана рада.

Руководитељка: проф. др Ана Чекеревац

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теоријско-епистемолошки и методолошки приступи 1 обавезан 6+0 10
Тематски изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Методски комплекси социјалног рада 1 изборни 4+0 10
Политика проширења Европске уније у XXI веку 1 изборни 4+0 10
Еколошки ризици модернога доба 1 изборни 4+0 10
Тематски изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Компаративна анализа социјалних модела 1 изборни 4+0 10
Социјални капитал, партиципација и друштвене промене 1 изборни 4+0 10
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачки семинар 2 обавезан 4+0 10
Теоријско-истраживачки блок (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Рационални избор 2 изборни 4+0 10
Норма, текст и контекст 2 изборни 4+0 10
Начин израде методолошког оквира истраживања 2 изборни 4+0 10
Истраживања политичке културе – теоријски и истраживачки приступи 2 изборни 4+0 10
Теоријско-истраживачки приступи и методе у теоријама културе и студијама медија 2 изборни 4+0 10
Концепти и методи у међународним и европским студијама 2 изборни 4+0 10
Квантитативни и квалитативни приступи у социјалним истраживањима 2 изборни 4+0 10
Тематски изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Образовна, здравствена и политика социјалне заштите 2 изборни 4+0 10
Развој и понашање у социјалном окружењу 2 изборни 4+0 10
Теорије и политике рода 2 изборни 4+0 10
Семестар: 3
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Израда и одбрана критичког прегледа литературе о теми докторске дисертације 3 обавезан 10
Израда и јавна одбрана нацрта пријаве дисертације 3 обавезан 10
Докторски семинар 3 обавезан 2+0 10
Семестар: 4
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачки студијски рад 4 обавезан 10
Објављивање једног рада као резултата истраживања 4 обавезан 10
Отворени докторски семинар 4 обавезан 2+0 10
Семестар: 5
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Пријава докторске дисертације 5 обавезан 5
Истраживачки студијски рад и писање дисертације 5 обавезан 25
Семестар: 6
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачки студијски рад и писање дисертације 6 обавезан 25
Одбрана докторске дисертације 6 обавезан 5