Упис-основне

,

Информација о смештају у студентске домове за буџетске студенте прве године основних академских студија школске 2022/23. године

Поштоване колегинице и колеге, Студенти прве године основних академских студија уписани у статусу буџетског студента у школској 2022/23. години,...
Read More

Прозивка кандидата за упис на преостала места на ОАС Политикологија, ОАС Новинарство и ОАС Социјална политика и социјални рад

Прозивка кандидата за упис на преостала места бићеодржана 8. јула у 9 часова у амфитеатру факултета. Кандидати не морају доћи лично. Могуће...
Read More

Непопуњена буџетска места за упис на ОАС Новинарство и ОАС Социјална политика и социјални рад

На упису буџетских студената на студијском програму ОАС Новинарство преостало је 9 (девет) непопуњених места. На упису буџетских студената...
Read More

Извештај о броју слободних места за упис на ОАС Политикологија и ОА Међународне студије

Студијски програм: ОАС Политикологија У категорији студената који се финансирају из буџета уписали су се сви кандидати. За упис у категорији...
Read More

Прозивка и упис кандидата који су конкурисали за ОАС ПОлитикологија и ОАС Међународне студије

У уторак, 5. јула, биће одржана прозивка свих кандидата од редног броја 1 до 300 на ранг листи за прозивку (прва колона у табели), а одмах након...
Read More

Прелиминарне ранг листе за упис на основне академске студије – примедбе на листе 30.06.2022. од 10 до 11.30

ОАС Новинарство_прелиминарна ранг листа ОАС Политикологија и Међународне студије_прелиминарна ранг листа за прозивку ОАС Социјална политика...
Read More