Александра Крстић

ванредни професор др

ORCID
Google Scholar

Образовање

 • Основне студије: Новинарство, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 1998-2003.
 • Мастер студије: Новинарство, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2008-2010.
 • Докторске студије: Култура и медији, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2010-2015.
  (докторску дисертацију на тему Институције Европске уније у електорнским медијима у Србији одбранила је 15.06.2015.)

Претходна запослења:

 • Продукцијска група Мрежа, Београд 2002 – 2011.

Важнији објављени радови:

 • Krstić, Aleksandra, Ejdus, Filip and Vladisavljević, Nebojša (2022): The Politics of Giving Voice: Media Framing of Extremist Groups in the 2010 Pride Parade in Serbia, Problems of Post-Communism, DOI: 10.1080/10758216.2022.2050926
 • Крстић, Александра (2022). Безличне, отуђене и опасне: визуелна репрезентација мигранткиња са Блиског истока и из Африке у медијском простору Србије. Социолошки преглед, 56(1): 210-233.
 • Крстић, Александра (2022). Визуелно уоквиривање миграната и избеглица у медијима у Србији од 2015. до 2020. године. Социологија, 64(1): 70-93.
 • Крстић, Александра (ур.) (2021). Грађани у доба дезинформација – Зборник радова са редовне годишње конференције Удружења за политичке науке Србије одржане 25-26.09.2021. Београд: Удружење за политичке науке Србије и Универзитет у Београду – Факултет политичких наука
 • Krstić, Aleksandra (2021). Book review: Zrinjka Peruško, Dina Vozab, and Antonija Čuvalo (2021). Comparing post-socialist media systems – the case of Southeast Europe. Central European Journal of Communication, 2(29): 353-356.
 • Крстић, Александра (2021). Поглед одозго: визуелна репрезентација грађана Србије на Инстаграм профилу председника Александра Вучића. Политичке перспективе, 11(3): 7-33.
 • Крстић, Александра (2020). Медији, новинарство и Европска унија. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука. ISBN 978-86-6425-074-0
 • Krstić, Aleksandra (2020). Medijska reprezentacija Evropske unije: glavni teorijski pristupi. U: Irina Milutinović (ur.), Medijska politika i evrointegracije (str. 17-33). Beograd: Institut za evropske studije. ISBN 978-86-82057-78-9
 • Крстић, Александра (2020). ТВ дуели кандидата за председника Србије од 2002. до 2012. године. У: Милан Јовановић и Душан Вучићевић (ур.), Кога, како и зашто смо бирали: Избори у Србији 1990-2020. (стр. 429-449). Београд: Службени гласник и Институт за политичке студије. ISBN 978-86-7419-332-7
 • Krstić, Aleksandra, Parry, Katy & Aiello, Giorgia (2020). Visualising the politics of appearance in times of democratisation: An analysis of the 2010 Belgrade Pride Parade television coverage. European Journal of Cultural Studies, 23(2):165–183. Published Online First 2017. DOI: 10.1177/1367549417743042
 • Krstić, Aleksandra, Aiello, Giorgia & Vladisavljević, Nebojša. (2020). Visual metaphor and authoritarianism in Serbian political cartoons. Media, War & Conflict, 13(1): 27–49. Published Online First 2019, https://doi.org/10.1177/1750635219856549
 • Крстић, Александра (2019). Професионални и етички изазови новинарског извештавања о процесу нормализације односа Београда и Приштине. У: Стефан Сурлић и Александра Поповић (ур.) Реализација нормализације – Будућност односа Београда и Приштине (стр. 9-24). Београд: Konrad Adenauer Stiftung и CISBalk
 • Vladisavljević N, Krstić A and Pavlović J (2019). Communicating power and resistance in democratic decline: the 2015 smear campaign against Serbia’s ombudsman. In: Katrin Voltmer, Christian Christensen, Irene Neverla, Nicole Stremlau, Barbara Thomass, Nebojša Vladisavljević and Herman Wasserman (eds) Media, communication and the struggle for democratic change: case studies on contested transitions. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Krstić, Aleksandra (2019). Expert crisis or journalistic laziness: Bridging the gap between academics and TV journalists in Serbia. In: Huddy, W. and Marshall, A. (eds.), Popular Culture and the Intellectual – Media Trends and Social Change, Toronto and New York: WaterHill Publishing, pp. 118-130.
 • Milojević, Ana and Krstić, Aleksandra (2019). Dimensional approach to populism: party communication during 2014 elections in Serbia. In: Nikolić, M. and Dragićević Šešić, M. (eds.), Situating populist politics: Arts & Media Nexus, Belgrade: Clio, pp. 141-160.
 • Крстић, Александра, Милојевић, Ана и Јелена Клеут (2018). Визуелно уоквиривање протеста Против диктатуре. CM: Communication and Media, Vol. 13, Br. 44. doi: 10.5937/comman13-20797
 • Milojević, Ana and Krstić, Aleksandra (2018). Hierarchy of influences on transitional journalism: Corrupting relationships between political, economic and media elites. European Journal of Communication. DOI: 10.1177/0267323117750674, 33, Issue 1, pp. 37 – 56.
 • Крстић, Александра (2017). Медијска употреба аугментоване и виртуелне стварности: проблематизација концепта „имерзивног“ новинарства. Communication and Media, CM,  XII(41): 81–104, doi: 10.5937/comman12-15747
 • Krstić, Aleksandra, Parry, Katy and Aiello, Giorgia (2017). Visualising the politics of appearance in times of democratisation: An analysis of the 2010 Belgrade Pride Parade television coverage. European Journal of Cultural Studies. DOI: 10.1177/1367549417743042, Online First, pp. 1-19. ISSN 1367-5494 (In Press)
 • Milojević, Ana and Krstić, Aleksandra (2017). Flipping the coin in public relations research: Crisis of the „Tonus“ bread as the case of „organization relations“. In: Engaging people in a disengaged world – Proceedings of the 23rd International Public Relations Research Symposium BledCom, Dejan Verčič, Ana Tkalac Verčič and Krishnamurthy Sriramesh (pp.85-92.). University of Ljubljana: Faculty of Social Sciences. ISBN 978-961-235-821-1
 • Крстић, Александра (2016). Посао дописника из Брисела: изазови, проблеми и препреке. CM, Communication and Media Journal, vol. 37, број 11, стр. 133-138.
 • Milojević, Ana & Krstić, Aleksandra (2016). Demokratizacija medija u Srbiji: Etika novinarske profesije posmatrana kroz analizu naslova u dnevnoj štampi. U: Vujačić, I. & Vranić, B. (urs.), Urušavanje ili slom demokratije/Decline or eclipse of democracy in Europe’s new democracies, zbornik radova sa medjunarodne konferencije „Urušavanje ili slom demokratije“, Beograd, 24-26. Septembar 2016., Beograd: Udruženje za političke nauke i Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, str. 277-297.
 • Milojević, Ana, Krstić, Aleksandra & Ugrinić, Aleksandra (2016). The Future of journalism as a system, profession and culture: the perception of journalism students, Medijska istrazivanja/Media Research, 22, no. 2, pp. 83-105.
 • Krstić, Aleksandra (2016). Local Television As A Business: Comparative Perspectives Of Commercial Television Stations In Serbia. Teme – časopis za društvene nauke, god. XXXX, br. 1, str. 229-244.
 • Крстић, Александра (2015). Извештавање о Европској унији у информативним програмима националних радио станица у Србији. Часопис за комуникацију и медије, CM, год.10, бр.34, стр. 5-28.
 • Крстић, Александра (2015). Политичко новинарство између традиционалних медија и нових платформи: преиспитивање концепта „свете“ и „прагматичне“ новинарске културе. У : Пралица, Дејан (ур.),   Норберт Шинковић (ур.), Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене 5, Универзитет у Новом Саду: Филозофски факултет, стр. 109-118.
 • Крстић, Александра, Милојевић, Ана (2015). Етички и професионални аспекти извештавања дневне штампе у Србији. У: Вељановски, Раде (ур.), Индикатори професионалног/непрофесионалног понашања новинара и медија: могућности за побољшање стања. Београд: Факултет политичких наука Београдског универзитета, стр. 11-37.
 • Krstić, Aleksandra (2014). Digital switchover in Serbia in a comparative perspective. International Journal of Digital Television, ISSN 2040-4182, Volume 5, Number 3, pp. 237-253.
 • Крстић, Александра (2014). Дигитализација телевизије: искуства Велике Британије и Сједињених Америчких Држава. У: Николић, Мирјана (ур.) Менаџмент драмских уметности и медија – изазови XXI века. Београд, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности, стр. 371-380.
 • Крстић, Александра Р., Милојевић, Ана (2013). Европске теме из перспективе новинара локалних медија у Србији. Годишњак, Факултет политичких наука, год. 7, бр. 10, стр. 67-82.
 • Крстић, Александра (2013). Медијатизација политике: теоријски приступи. У: Валић Недељковић, Дубравка (ур.),  Пралица, Дејан (ур.),  Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене 3, (Медијска истраживања, 5), Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 103-112.
 • Крстић, Александра (2012). Независне ТВ продукције и радио-дифузија: закон и пракса. У: Вељановски, Раде (ур.), Радио-дифузија у Србији: садашњост и будућност. Београд: Факултет политичких наука, стр. 139-152.
 • Крстић, Александра (2012). Новинарство и медијска индустрија у Србији – професионални добитак, економски губитак. Часопис за управљање комуницирањем СМ, ISSN 1452-7405, год. 7, бр. 24, стр. 115-132.

Важнији истраживачки пројекти:

 • 2021 – и даље – Члан Саветодавног одбора међународног пројекта “Strengthening Quality News and Independent Journalism in the Western Balkans and Turkey”, који финансира Европска комисија, а заједнички реализују Балканска истраживачка новинарска мрежа (Balkan Investigative Reporting Network BIRN) и Централноевропски универзитет (Central European University) из Будимпеште
 • 2020 – и даље – “University Partnership for Serbia:  Strengthening Journalism Partnership Between The University of Tennessee and  The Universities of Belgrade, Novi Sad, and Nis in Serbia”, међународни пројекат универзитетског партнерства; координаторка пројекта испред Универзитета у Београду – Факултета политичких наука
 • 2019 – и даље: међународни научни пројекат “Migration, Integration and Governance Research Centre MIGREC”, који се финансира из Horizon 2020 програма Европске уније и којим руководи Факултет политичких наука Универзитета у Београду – истраживачица
 • 2020- и даље – „Унапређење дигиталних репортерских вештина студената новинарства у Србији“ (“Improving digital storytelling skills of journalism students in Serbia”), који финансира амбасада Сједињених Америчких Држава кроз програм Alumni Small Grants – руководитељка пројекта
 • 2019 – и даље – Међународни истраживачки пројекат “Journalistic Role Performance” (www.journalisticperformance.org), Principal Investigator (PI) за Србију.
 • 2019-2021 – Истраживачки пројекат “Database of (Un)Reliable Online News” (DRONe), који финансира амбасада САД у Србији; Principal Investigator (PI) пројекта.
 • 2018 – и даље – Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (бр. пројекта 179076).
 • „Медији, конфликт и демократизација“ (”Media, Conflict and Democratisation”), финансиран из FP7 програма Европске уније (www.mecodem.eu) под бројем 613370 (од 1.02.2014. до 31.01.2017.).
 • „Професија на раскршћу – новинарство на прагу информационог друштва“, који је спровео истраживачки тим Центра за медије и медијска истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Београду од јула 2011. до јула 2012. године, у оквиру Регионалног програма подршке истраживањима на Западном Балкану (RRPP) који води Универзитет у Фрибургу, уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу.
 • USAID-IREX ”Serbia Media Assistance Program“, од 2009. до 2012. године.

Учешће на научним и стручним конференцијама:

 • Krstić, Aleksandra (2022). Driving Political Change From The Margins: The Case of Local Journalism in Serbia. Political Studies Association (PSA) Annual International Conference, 11 – 13 Apr 2022, York, UK (online)
 • Krstić, Aleksandra (2022). Kako lokalne vlasti diciplinuju „nepodobne“ novinare: mehanizmi ucena, pritisaka i političko-ekonomske instrumentalizacije lokalnih medija u Srbiji. Regionalna konferencija „ Vjerodostojnost medija: „Novinarski i medijski identitet u doba krize“, 25.02.2022. (online)
 • Крстић, А., Милојевић, А., Јовић, Н. & Милић, К. (2022). „“Let us entertain you”: infotainment as the leading journalistic role in Serbia’s polarized media context“. Конференција International Communication Association Conference, Paris 2022
 • Нинковић Славнић, Д., Милојевић, А., Крстић, А. & Милић, К. (2021). „Journalistic roles performance in a polarized, post-socialist context“ Онлајн конференција SISP Conference 2021, Centro Interuniversitario di Ricerca sul Cambiamento Politico, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, dell’Università di Siena, Италија.
 • Крстић, Александра (2021). ,,Поглед одозго: визуелна репрезентација грађана Србије на Инстаграм профилу председника Александра Вучића”. Конференција 15. Сабор политиколога, годишња међународна конференција Удружења за политичке науке Србије “Грађани у доба дезинформација”, 25-26.09.2021., Универзитет у Београду, Факултет политичких наука
 • Markov, Č., & Krstić, A. (2021). Media literacy in the digital environment: Perspectives, challenges, and potentials for audiences in Serbia. [International conference] Creativity and innovations in theatre, media and cultural production: Visions and values for the future, [November 17th-19th, Belgrade], Faculty of Dramatic Arts, Belgrade.
 • Међународна научна конференција IMISCOE, Луксембург 2020. (онлајн конференција);
 • Национална научна конференција „Медијска политика и евроитеграције: Србија, Западни Балкан, Европска унија“, у организацији Института за европске студије, 2020. (онлајн конференција);
 • Национална научна конференција „Како, кога и зашто смо бирали? Избори у Србији 1990 – 2020. године“, у организацији Факултета политичких наука и Института за политичке студије, децембар 2020, (онлајн конференција);
 • Међународна научна конференција “Political Communication in the digital media ecosystem“, годишња конференција Италијанског удружења за политичко комуницирање, Милано 2019;
 • Међународна научна конференција “Bridging gaps: Re-Fashioning Stories for Celebrity Counterpublics“, New York City, Centre for Media and Celebrity Studies, 2019
 • Гостујуће предавање на вебинару Клинике за неурологију Универзитета у Београду, тема: медији, односи с медијима и комуницирање с јавностима, октобар 2019.
 • “Conflict, stability, democracy“, годишња конференција Удружења за политичке науке Србије, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 2019.
 • Међународна научна конференција ‚‚Mostovi medijskog obrazovanja”, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, септембар 2019.
 • Делегат на међународном програму “Open World Serbia 2018 ”, у организацији Open World Center из Вашингтона, САД; боравак и професионално усавршавање у Вашингтону и Ст.Петерсбургу, Флорида, новембар 2018; тема студијског боравка: „Медијска реформа и етика у новинарству”
 • “Constitutionalism and Constitutional Design in Democratic Recession“, годишња конференција Удружења за политичке науке Србије, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, септембар 2018, презентација рада на панелу: Демократија и ауторитаризам у посткомунистичким земљама
 • 11th Central and Eastern European Communication and Media Conference, CEECOM, Szeged, Hungary,  мај 2018.
 • „Медији и медијска култура – Еуропски реалитети”, међународна научна конференција, Josip Jurij Strossmayer Универзитет, Осијек,  2017.
 • “The Commonwealth and Challenges to Media Freedom”, међународна научна конференција, Универзитет у Лондону, 2017
 • “Rights & Might: Cultural counter-narratives of the migrant and refugee experiences”, међународна научна конференција, Универзитет у Вестминстеру, 2017.
 • “Bridging Gaps:  Where is the Critic in Television Journalism?”, међународна научна конференција, New York City, USA, CUNY Graduate School of Journalism, 2017.
 • “International Journal of Press/Politics conference”, Oxford University and the Reuters Institute for the Study of Journalism, међународна научна конференција, 2017.
 • регионална научна конференција „Веродостојност медија“ , Факултет политичких наука, 2017
 • “Democratic resistance to authoritarian trends in Europe today: legacies, framing and action”, међународна научна конференција, Београд, 2017.
 • ‚‚Медији, демократија и популизам”, међународна научна конференција, Факултет драмских уметности, Београд, 2017
 • 6th European Communication Research and Education Association (ECREA) conference, Праг, новембар 2016
 • Decline or eclipse of democracy in Europe’s new democracies”, Сабор политиколога, ФПН 2016
 • ECR семинар, „Media and Conflict: International Perspective“, panel: „Media representation of conflicts“, Универзитет у Лидсу, Велика Британија, 2016
 • “The Union’s Institutional and Constitutional Transformations: Stress or Adaptation?”, ECPR Standing group on the European Union, Универзитет у Тренту, 2016
 • “Populism in Serbia and Macedonia – Business as Usual or Threat to Liberal Democracy”, Macedonian Centre for European Training and Centre for Interdisciplinary Studies of the Balkans, Skoplje, 2015
 • “Indicators of professional/unprofessional behavior of journalists and media“, ФПН, 2015
 • Mеђународна научна конференција“Mediating Democracy”, Political Studies Association – PSA, Честер, Велика Британија, 2015
 • Mеђународна научна конференција „The first annual International Journal of Press/Politics Conference”, Reuters Institute for the Study of Journalism and University of Oxford, 2015
 • “CEECOM 2015 – The Digital Media Challenge”, међународна научна конференција , Загреб,  2015
 • “Bridges of Media Communication”, међународна научна конференција, 2015, Филозофски факултет, Нови Сад
 • Mеђународна научна конференција „Media and politics: discourses, cultures and practices”, Универзитет у Милану, 2015
 • Mеђународна научна конференција “Bridges of Media Communication”, 2013, Филозофски факултет, Нови Сад
 • међународна научна конференција “Journalism in Transition: Crisis or Opportunity?”, Journalism Studies Section, ECREA, Солун, 2014
 • Mеђународна научна конференција “Local journalism around the world: professional practices, economic foundations, and political implications”, Reuters Institute for the Study of Journalism, Универзитет у Оксфорду, 2014
 • Mеђународна конференција “(S)electing Europe”, Европски парламент, Брисел, 2014
 • Mеђународна научна конференција “Europe, Here and There“, Универзитет у Сарајеву 2013
 • Mеђународна научна конференција “Culture, identity, society – European realities“, Осијек, “J. J. Strossmayer“ Универзитет, 2013
 • Национална конференција “Management of dramatic arts and the media – challenges of 21st century“, Факултет драмских уметности, Београд 2013
 • Међународна научна конференција “Media accuracy – challenges of globalization and specific of the region” , Универзитет у Сарајеву 2012

Награде:

 • Награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду у категорији друштвено-хуманистичких наука за 2018. годину за научни рад ”Visualising the politics of appearance in times of democratisation: An analysis of the 2010 Belgrade Pride Parade television coverage”, објављен у European Journal of Cultural Studies.
 • Две награде Канцеларије за европске интеграције Владе Србије и Делегације Европске уније у Србији за најбоље телевизијске прилоге о европским интеграцијама Србије току 2009. и 2011. године емитованим у емисијама ПГ Мреже.
 • Награда амбасаде Велике Британије у Србији за најбољи медијски прилог на тему „Србија и Црна Гора на путу ка Европској унији“ за 2005. годину.
 • Награда Медија центра из Београда за „Најбољу новинарску причу о медијској етици за 2004. годину“.
Александра Крстић
Stay in Touch

Courses Taught