Александра Крстић

доцент др

Образовање

 • Основне студије: Новинарство, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 1998-2003.
 • Мастер студије: Новинарство, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2008-2010.
 • Докторске студије: Култура и медији, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2010-2015.
  (докторску дисертацију на тему Институције Европске уније у електорнским медијима у Србији одбранила је 15.06.2015.)

Претходна запослења:

 • Продукцијска група Мрежа, Београд 2002 – 2011.

Важнији објављени радови:

 • Крстић, Александра (2019). Професионални и етички изазови новинарског извештавања о процесу нормализације односа Београда и Приштине. У: Стефан Сурлић и Александра Поповић (ур.) Реализација нормализације – Будућност односа Београда и Приштине (стр. 9-24). Београд: Konrad Adenauer Stiftung и CISBalk
 • Vladisavljević N, Krstić A and Pavlović J (2019). Communicating power and resistance in democratic decline: the 2015 smear campaign against Serbia’s ombudsman. In: Katrin Voltmer, Christian Christensen, Irene Neverla, Nicole Stremlau, Barbara Thomass, Nebojša Vladisavljević and Herman Wasserman (eds) Media, communication and the struggle for democratic change: case studies on contested transitions. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Krstić, Aleksandra (2019). Expert crisis or journalistic laziness: Bridging the gap between academics and TV journalists in Serbia. In: Huddy, W. and Marshall, A. (eds.), Popular Culture and the Intellectual – Media Trends and Social Change, Toronto and New York: WaterHill Publishing, pp. 118-130.
 • Milojević, Ana and Krstić, Aleksandra (2019). Dimensional approach to populism: party communication during 2014 elections in Serbia. In: Nikolić, M. and Dragićević Šešić, M. (eds.), Situating populist politics: Arts & Media Nexus, Belgrade: Clio, pp. 141-160.
 • Крстић, Александра, Милојевић, Ана и Јелена Клеут (2018). Визуелно уоквиривање протеста Против диктатуре. CM: Communication and Media, Vol. 13, Br. 44. doi: 10.5937/comman13-20797
 • Milojević, Ana and Krstić, Aleksandra (2018). Hierarchy of influences on transitional journalism: Corrupting relationships between political, economic and media elites. European Journal of Communication. DOI: 10.1177/0267323117750674, 33, Issue 1, pp. 37 – 56.
 • Крстић, Александра (2017). Медијска употреба аугментоване и виртуелне стварности: проблематизација концепта „имерзивног“ новинарства. Communication and Media, CM,  XII(41): 81–104, doi: 10.5937/comman12-15747
 • Krstić, Aleksandra, Parry, Katy and Aiello, Giorgia (2017). Visualising the politics of appearance in times of democratisation: An analysis of the 2010 Belgrade Pride Parade television coverage. European Journal of Cultural Studies. DOI: 10.1177/1367549417743042, Online First, pp. 1-19. ISSN 1367-5494 (In Press)
 • Milojević, Ana and Krstić, Aleksandra (2017). Flipping the coin in public relations research: Crisis of the „Tonus“ bread as the case of „organization relations“. In: Engaging people in a disengaged world – Proceedings of the 23rd International Public Relations Research Symposium BledCom, Dejan Verčič, Ana Tkalac Verčič and Krishnamurthy Sriramesh (pp.85-92.). University of Ljubljana: Faculty of Social Sciences. ISBN 978-961-235-821-1
 • Крстић, Александра (2016). Посао дописника из Брисела: изазови, проблеми и препреке. CM, Communication and Media Journal, vol. 37, број 11, стр. 133-138.
 • Milojević, Ana & Krstić, Aleksandra (2016). Demokratizacija medija u Srbiji: Etika novinarske profesije posmatrana kroz analizu naslova u dnevnoj štampi. U: Vujačić, I. & Vranić, B. (urs.), Urušavanje ili slom demokratije/Decline or eclipse of democracy in Europe’s new democracies, zbornik radova sa medjunarodne konferencije „Urušavanje ili slom demokratije“, Beograd, 24-26. Septembar 2016., Beograd: Udruženje za političke nauke i Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, str. 277-297.
 • Milojević, Ana, Krstić, Aleksandra & Ugrinić, Aleksandra (2016). The Future of journalism as a system, profession and culture: the perception of journalism students, Medijska istrazivanja/Media Research, 22, no. 2, pp. 83-105.
 • Krstić, Aleksandra (2016). Local Television As A Business: Comparative Perspectives Of Commercial Television Stations In Serbia. Teme – časopis za društvene nauke, god. XXXX, br. 1, str. 229-244.
 • Крстић, Александра (2015). Извештавање о Европској унији у информативним програмима националних радио станица у Србији. Часопис за комуникацију и медије, CM, год.10, бр.34, стр. 5-28.
 • Крстић, Александра (2015). Политичко новинарство између традиционалних медија и нових платформи: преиспитивање концепта „свете“ и „прагматичне“ новинарске културе. У : Пралица, Дејан (ур.),   Норберт Шинковић (ур.), Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене 5, Универзитет у Новом Саду: Филозофски факултет, стр. 109-118.
 • Крстић, Александра, Милојевић, Ана (2015). Етички и професионални аспекти извештавања дневне штампе у Србији. У: Вељановски, Раде (ур.), Индикатори професионалног/непрофесионалног понашања новинара и медија: могућности за побољшање стања. Београд: Факултет политичких наука Београдског универзитета, стр. 11-37.
 • Krstić, Aleksandra (2014). Digital switchover in Serbia in a comparative perspective. International Journal of Digital Television, ISSN 2040-4182, Volume 5, Number 3, pp. 237-253.
 • Крстић, Александра (2014). Дигитализација телевизије: искуства Велике Британије и Сједињених Америчких Држава. У: Николић, Мирјана (ур.) Менаџмент драмских уметности и медија – изазови XXI века. Београд, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности, стр. 371-380.
 • Крстић, Александра Р., Милојевић, Ана (2013). Европске теме из перспективе новинара локалних медија у Србији. Годишњак, Факултет политичких наука, год. 7, бр. 10, стр. 67-82.
 • Крстић, Александра (2013). Медијатизација политике: теоријски приступи. У: Валић Недељковић, Дубравка (ур.),  Пралица, Дејан (ур.),  Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене 3, (Медијска истраживања, 5), Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 103-112.
 • Крстић, Александра (2012). Независне ТВ продукције и радио-дифузија: закон и пракса. У: Вељановски, Раде (ур.), Радио-дифузија у Србији: садашњост и будућност. Београд: Факултет политичких наука, стр. 139-152.
 • Крстић, Александра (2012). Новинарство и медијска индустрија у Србији – професионални добитак, економски губитак. Часопис за управљање комуницирањем СМ, ISSN 1452-7405, год. 7, бр. 24, стр. 115-132.

Важнији истраживачки пројекти:

 • 2019 – и даље – Међународни истраживачки пројекат “Journalistic Role Performance” (www.journalisticperformance.org), Principal Investigator (PI) за Србију.
 • 2019 – и даље – Истраживачки пројекат “Database of (Un)Reliable Online News” (DRONe), који финансира амбасада САД у Србији; Principal Investigator (PI) пројекта.
 • 2018 – и даље – Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (бр. пројекта 179076).
 • „Медији, конфликт и демократизација“ (”Media, Conflict and Democratisation”), финансиран из FP7 програма Европске уније (www.mecodem.eu) под бројем 613370 (од 1.02.2014. до 31.01.2017.).
 • „Професија на раскршћу – новинарство на прагу информационог друштва“, који је спровео истраживачки тим Центра за медије и медијска истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Београду од јула 2011. до јула 2012. године, у оквиру Регионалног програма подршке истраживањима на Западном Балкану (RRPP) који води Универзитет у Фрибургу, уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу.
 • USAID-IREX ”Serbia Media Assistance Program“, од 2009. до 2012. године.

Награде:

 • Награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду у категорији друштвено-хуманистичких наука за 2018. годину за научни рад ”Visualising the politics of appearance in times of democratisation: An analysis of the 2010 Belgrade Pride Parade television coverage”, објављен у European Journal of Cultural Studies.
 • Две награде Канцеларије за европске интеграције Владе Србије и Делегације Европске уније у Србији за најбоље телевизијске прилоге о европским интеграцијама Србије току 2009. и 2011. године емитованим у емисијама ПГ Мреже.
 • Награда амбасаде Велике Британије у Србији за најбољи медијски прилог на тему „Србија и Црна Гора на путу ка Европској унији“ за 2005. годину.
 • Награда Медија центра из Београда за „Најбољу новинарску причу о медијској етици за 2004. годину“.
Александра Крстић
Stay in Touch

Courses Taught