Милош Хрњаз

доцент др

Образовање

 • основне студије Универзитет у Београду, Факултет политичких наука (смер: међународни односи) – 2007;
 • специјалистичке академске студије Универзитет у Београду, Факултет политичких наука (смер: међународна политика) – 2010;
 • докторске академске студије политикологије – међународне и европске студије Универзитет у Београду, Факултет политичких наука – 2016.

 

Претходна запослења

 • Лични помоћник Главног правног саветника у Министраству спољних послова Републике Србије 2011;
 • Центар за слободне изборе и демократију (ЦеСИД) 2005-2007;
 • Сарадник на Универзитету у Београду, Факултету политичких наука 2007-2010.
 • Асистент на Универзитету у Београду, Факултету политичких наука 2010-2016.

 

Важнији објављени радови

1) Међународни суд правде и употреба силе, монографија, Задужбина Андрејевић, Београд, 2012, (ISBN 978-86-525-0024-6);

2) Србија и употреба правосудног решавања спорова од 1914. године до 2015: век неуспеха, у: Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту (ур. Весна Кнежевић – Предић), 2015, стр. 253-270.  (ISBN 978-86-84031-86-2)

3) Obama’s Dual Discourse on American Exceptionalism    (коаутор са Миланом Крстићем), Croatian International Relations Review, Vol. 21, Issue 73, 2015, (pp. 25 – 56). (ISSN 1848-5782);

4) Responsibility to Protect Concept and UN Charter: Alternatives, Complements or Antagonists?, in: Responsibility to Protect in Theory and Practice (ed. Vasilka Sancin, Maša Kovač – Dine), Ljubljana 2013, pp. 521 – 541 (ISBN 978-961-247-242-9);

5) Однос права народа на самоопредељење и територијалног интегротета држава: поднесци поводом саветодавног мишљења о Косову, у: Србија у европском и регионалном контексту (ур. Радмила Накарада, Драган Живојиновић), Београд, 2012, стр. 191-212 (ISBN 978-86-84031-59-6);

6) Чему служи међународно право: поглед из Србије (коаутор са Весном Кнежевић – Предић), у: Политика: наука и професија, Београд, 2013, стр. 251 – 265, (ISBN 978-86-84031-63-3);

7) Легалност употребе нуклеарног оружја у оружаним сукобима: ограничења у вези са заштитом човекове животне средине, Годишњак Факултета политичких наука у Београду, Година VIII           , број 12, 2014, стр. 115-133, (ISSN 1820 – 6700);

8) Овлашћења Савета безбедности Уједињених нација по глави VII Повеље УН – случај Либија, Међународна политика, vol. 62, бр. 1143, стр. 5-20, (ISSN 0543-3657);

9) Међународно-правни субјективитет Немачке пре и након пада Берлинског зида, (коаутор са Весном Кнежевић – Предић), у: Консолидација демократије 20 година након пада Берлинског зида (ур. Илија Вујачић, Чедомир Чупић, Бојан Вранић), Konrad Adenauer Stiftung, Београд, 2009, стр. 17 – 31;

10) Преглед протокола, декларација и анекса уз Уговор из Лисабона, у: Уговор из Лисабона – сигурна лука или почетак новог путовања (ур. Тања Мишчевић). Службени гласник, Београд, 2010, стр. 179 – 193, (ISBN 978-86-84301-37-4).

 

Важнији истраживачки пројекти

 • Research about Customary International Humanitarian Law у сарадњи са Међународним комитетом Црвеног крста и Универзитетом Кембриџ (2009 – )
 • Србија у процесу придруживања Европској унији, Министарство за спорт и омладину (2008 – 2010)
 • Политички индентитет Србије у глобалном и регионалном контексту, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2011 – )
 • Developing Service Learning at the Heart of Higher Education in the Western Balkans (HEART) (2011 – 2015)
 • Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European Integration (2011-2016)

Чланство у професионалним (стручним) удружењима

 • Удружење за међународно право Србије
 • European Society of International Law
 • American Society of International Law (2012)

Остале релевантне информације

 • Junior Faculty Develoment Programme, стипендија за шестомесечно усавршавање у САД (American University, Washington College of Law) 2012
 • Civil Society Scholar Award, стипендија за двомесечно истраживање на Универзитету Лејден и при Међународном суду правде у Хагу 2015
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught