Центар за студије конституционализма

Руководилац Центра: проф. др Ђорђе Павићевић

Мејл адреса: djordje.pavicevic@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011 3092 821