Сусрети социјалних радника

На иницијативу професора Душана Петровића од 1977. године са мањим прекидима, на Факултету политичких наука одржавано је једнодневно саветовање – Сусрети дипломираних социјалних радника – у циљу праћења и стимулисања даљег стручног усавршавања и перманентног образовања, информисања о новостима из области теорије, законодавства и праксе социјалног рада и социјалне политике. Од тада, сада већ деценијама дуга традиција представљала је прилику за дружење и разговор о искуствима и изазовима у области теорије и праксе социјалног рада између припадника различитих генерација.

Са визијом да подржи и оснажи повезивање, размену знања и искустава како између високошколских установа које образују стручњаке из области социјалног рада и социјалне политике, тако и између практичара у овој области, 2018. године су традиционални  Сусрети социјалних радника прерасли у научно-стручну конференцију, а 2020. године се по први пут  организују као међународни научно-стручни скуп.

Сусрети 2016. године

Сусрети 2017. године

Сусрети 2018. године

Сусрети 2019. године

Сусрети 2020. године

Сусрети 2021. године

Сусрети 2022. године

Сусрети 2023. године