Студије новинарства – акредитација 2022.

Студијски програм је акредитован 2022. године и настава се изводи од академске 2022/2023. године.

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Историја античке и средњовековне политичке мисли 1 обавезан 3+1 6
Медијски систем Србије 1 обавезан 2+2 6
Академске вештине 1 обавезан 0+2 4
Социологија 1 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (бира се један од четири предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 0
Немачки језик I 1 изборни 2+0 0
Француски језик I 1 изборни 0+2 0
Савремени српски језик и књижевност 1 изборни 2+0 0

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Основи медијског права 2 обавезан 3+1 6
Стилистика 2 обавезан 3+1 6
Информатика 2 обавезан 3+1 4

 

Изборни блок 1 (бира се један од три предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена политичка теорија 2 изборни 3+1 6
Историја модерне политичке мисли 2 изборни 3+1 6
Политичке идеологије 2 изборни 3+1 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 4
Немачки језик I 2 изборни 2+0 4
Француски језик I 2 изборни 0+2 4
Савремени српски језик и књижевност 2 изборни 0+0 4

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Упоредна политика 3 обавезан 3+1 6
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6
Политичко понашање 3 обавезан 3+1 6
Увод у новинарство 3 обавезан 2+2 6
Упоредни медијски систем 3 обавезан 2+2 5

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 2
Немачки језик II 3 изборни 2+0 2
Француски језик II 3 изборни 0+2 2

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Филозофија 4 обавезан 3+1 6
Политичка социoлогија 4 обавезан 2+2 6
Teoрија и техника новинарства 4 обавезан 2+2 5
Радио новинарство 4 обавезан 2+1 5

 

Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Агенцијско новинарство 4 изборни 2+1 5
Онлајн новинарство 4 изборни 2+1 5

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 2
Немачки језик II 4 изборни 2+0 2
Француски језик II 4 изборни 0+2 2

Семестар: 5

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни односи 5 обавезан 2+2 6
Политичка социологија савременог друштва 5 обавезан 3+1 6
Политичка антропологија и студије етницитета 5 обавезан 3+1 6
Новинарство у штампи и основе истраживачког новинарства 5 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјална психологија 5 изборни 3+1 6
Социјална онтологија 5 изборни 3+1 6
Теорија игара 5 изборни 2+2 6
Литерарни журнализам 5 изборни 2+2 6

Семестар: 6

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорија културе 6 обавезан 2+2 6
Телевизијско новинарство 6 обавезан 2+2 6
Методологија политичких наука 6 обавезан 2+2 6
Јавна управа 6 обавезан 2+2 6
Политички систем Европске уније 6 обавезан 3+1 6

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Комуникологија 7 обавезан 2+2 6
Политичко комуницирање 7 обавезан 3+1 6
Реторика 7 обавезан 3+1 5

 

Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународно комуницирање 7 изборни 2+2 6
Медијска етика и саморегулација у новинарству 7 изборни 2+2 6
Политичко новинарство 7 изборни 2+2 6
Квантитативни методи у политичким наукама 7 изборни 2+2 6

 

Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачко новинарство 7 изборни 1+3 5
Увод у визуелно комуницирање 7 изборни 2+2 5

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавно мњење 8 обавезан 2+2 6
Односи са јавношћу 8 обавезан 3+1 6
Студије рода 8 обавезан 2+2 5
Стручна пракса у медијима или Стручна пракса – комуникационе стратегије 8 обавезан 0+0 3

 

Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички маркетинг 8 изборни 3+1 6
Политикологија религије 8 изборни 2+2 6
Анализа садржаја 8 изборни 1+3 6

 

Изборни блок 7 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Дигитално новинарство и мултимедијална продукција 8 изборни 2+2 6
Социјална и политичка екологија 8 изборни 2+2 6
Заштита деце у миграцијама 8 изборни 2+2 6