Студије новинарства – акредитација 2022.

Студијски програм је акредитован 2022. године и настава се изводи од академске 2022/2023. године.

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Историја античке и средњовековне политичке мисли 1 обавезан 3+1 6
Медијски систем Србије 1 обавезан 2+2 6
Академске вештине 1 обавезан 3+1 4
Социологија 1 обавезан 2+2 6

 

Страни језици (бира се један од четири предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 0
Немачки језик I 1 изборни 2+0 0
Француски језик I 1 изборни 0+2 0
Савремени српски језик и књижевност 1 изборни 2+0 0

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Основи медијског права 2 обавезан 3+1 6
Стилистика 2 обавезан 3+1 6
Информатика 2 обавезан 3+1 4

 

Изборни блок 1 (бира се један од три предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена политичка теорија 2 изборни 3+1 6
Историја модерне политичке мисли 2 изборни 3+1 6
Политичке идеологије 2 изборни 3+1 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 4
Немачки језик I 2 изборни 2+0 4
Француски језик I 2 изборни 0+2 4
Савремени српски језик и књижевност 2 изборни 0+0 4