Стручне службе

Стручна служба обавља административне, правне, кадровске, материјално-финансијске, библиотечке, техничке, помоћне и друге опште послове за потребе деловања Факултета.

Стручну службу чине следеће службе:

Управник – менаџер: мр Жарко Пауновић
телефон: 011/3092-819
е-пошта: zarko.paunovic@fpn.bg.ac.rs
Секретар: Бранка Попадић
телефон: 011/3092-910
е-пошта: branka.popadic@fpn.bg.ac.rs
Шеф Службе за наставу и студентска питања: Ивана Илић Шундерић
телефон: 011/3092-901
е-пошта: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs
Шеф Службе за метеријално финансијско пословање: Дејан Мартинов
телефон: 011/3092-919
е-пошта: dejan.martinov@fpn.bg.ac.rs
Шеф Службе библиотеке: Жељко Димитријевић
телефон: 011/3092-813
е-пошта: zeljko.dimitrijevic@fpn.bg.ac.rs
Шеф рачунског центра: Данијела Милић
телефон: 011/3092-882
е-пошта: danijela.milic@fpn.bg.ac.rs
Координатор за односе са јавношћу: Дијана Јустић
Интернет презентација: http://pr.fpn.bg.ac.rs/ (у изради)
е-пошта: d.justic13@gmail.com