Стручне службе

Стручна служба обавља административне, правне, кадровске, материјално-финансијске, библиотечке, техничке, помоћне и друге опште послове за потребе деловања Факултета. 

Стручну службу чине следеће службе: 

  • Служба за наставу и студентска питања 
  • Служба за опште послове 
  • Служба за финансијске и рачуноводствене послове
  • Рачунарски центар 
  • Служба библиотеке 
  • Одсек за портирске послове и заштиту од пожара

Управник – менаџер: мр Жарко Пауновић
телефон: 011/3092-819
е-пошта: zarko.paunovic@fpn.bg.ac.rs 

Секретар: Бранка Попадић
телефон: 011/3092-910
е-пошта: branka.popadic@fpn.bg.ac.rs 

Шеф Службе за наставу и студентска питања: Милош Вукчевић
телефон: 011/3092-905
е-пошта: milos.vukcevic@fpn.bg.ac.rs
контакти службе: http://www.fpn.bg.ac.rs/sluzba-za-nastavu-i-studentska-pitanja 

Шеф Службе за финансијске и рачуноводствене послове: Дејан Мартинов
телефон: 011/3092-919
е-пошта: dejan.martinov@fpn.bg.ac.rs 

Шеф рачунског центра: Данијела Милић
телефон: 011/3092-882
е-пошта: danijela.milic@fpn.bg.ac.rs

Шеф Службе библиотеке: Жељко Димитријевић
телефон: 011/3092-813
е-пошта: zeljko.dimitrijevic@fpn.bg.ac.rs 

Шеф Одсека за портирске послове и заштиту од пожара: Дарио Радованац
телефон: 011/3092-999
е-пошта: dario.radovanac@fpn.bg.ac.rs

Координатор за односе са јавношћу: Дијана Јустић
интернет презентација: http://fpn.bg.ac.rs/pr-tim 
телефон: 011/3092-877
е-пошта: dijana.justic@fpn.bg.ac.rspr.team@fpn.bg.ac.rs