О пројекту YOUth

Јачање улоге младих у промовисању већег међусобног разумевања, конструктивног наратива, поштовања различитости и поверења

Истраживачки тим Факултета политичких наука Универзитета у Београду током 2022/23. године реализује регионалну иницијативу Уједињених нација “Youth 4 Inclusion, Equality & Trust“ која има за циљ оснаживање младих да се укључе у конструктивне наративе, ојачају интеркултурални дијалог, промовишу инклузију и родну равноправност и подстакну веће међусобно разумевање и поверење на Западном Балкану. Двогодишња иницијатива подржава напоре UNESCO да ојача улогу младих у промовисању већег разумевања и поштовања различитости у региону.

Пројекат «Јачање улоге младих у промовисању већег међусобног разумевања, конструктивног наратива, поштовања различитости и поверења» има за циљ јачање капацитета младих у промовисању међународне сарадње, интеркултуралности и сузбијању говора мржње у региону. Препознајући кључни утицај традиционалних родних норми – преко група идентитета и заједница, пројекат промовише конструктивне наративе и супротставља се говору мржње и патријархалним родним нормама како би се повећао дијалог међу групама, међусобно разумевање и родна равноправност. Пројекат оснажује постојеће капацитете, организације и механизме како би се допрло до маргинализованих младих, колико год је то могуће.

UNESCO, UNDP, UNFPA, UN Women, релевантна локална министарства, општински и омладински савети, медији, академске и културне институције и организације цивилног друштва раде на испуњавању наведених циљева, уз финансијску подршку UN Secretary-General’s Peacebuilding Fund.

Истраживачки тим Факултета политичких наука Универзитета у Београду:

  • Доц. др Ана Милојевић, руководитељка пројекта
  • МА Александра Угринић, пројектна асистенткиња
  • Асист. МА Кристина Милић, пројектна асистенткиња

Видео презентација остварених циљева прoјекта и реализованих активности YOUth

Промотивни видео о циљевима пројекта: изградњи констуктивног наратива и спречавања говора мржње међу младима

Партнерска институција: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука
Датум почетка програма: децембар 2022. године
Донатор: UN Peacebuilding Fund