Центар за студије културе

Руководитељка Центра: проф. др Марина Симић

Мејл адреса: marina.simic@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011 3092 999