Програм ПРОМИС

RECLAIM – Политике репрезентације у Србији: представ(љањ)е и демократски легитимитет

Пројекат истражује ставове и наступе изабраних и неизабраних представника у Србији, тј. како представници, у зависности од публике којој се обраћају, обликују своје ставове и износе своје тврдње о онима које теже да представљају и њиховим интересима. Пројекат се заснива на теоријском разумевању појма „репрезентације као изношења тврдњи“ и има за циљ да такво разумевање прошири. У складу са конструктивистичким заокретом у теоријама репрезентације, репрезентацију схватамо као конститутивне, креативне, динамичке и релационе интеракције између различитих представника, представљених и публика. Према овом приступу, избори су само један од начина давања овлашћења за представљање и полагања рачуна бирачима – постоје и други актери и позорнице представљања. Пројекат такође истражује како различити извори легитимитета утичу на разумевање репрезентације у Србији и начине на који се ови представници обраћају и подносе рачун онима за које тврде да их представљају. Наше истраживање има за циљ да попуни јаз у теоријској литератури утврђивањем када и како представници мењају своје позиције и који услови утичу на те промене. Фокусирајући се на тврдње/изјаве изабраних представника, организација цивилног друштва и друштвених покрета, истражићемо процесе узајамног оспоравања, одбијања или прихватања захтева. Конструктивистичко разумевање политичког представљања имало је до сада значајан теоријски утицај, али ограничену емпиријску примену.

Наш пројекат подразумева плодну емпиријску анализу поткрепљену подацима који укључују скупштинске говоре у пленуму, јавне дебате, наступе у медијима и полуструктуриране интервјуе са разним изабраним и неизабраним представницима. Овај пројекат је окупио тим младих и перспективних истраживача, чије публикације и ангажман на претходним пројектима сведоче о њиховим способностима да правовремено и професионално спроведу ово истраживање.

Руководитељка пројекта: доц. др Јелена Лончар

Буџет пројекта: ЕУР 94,960.66