Програм ХОРИЗОНТ

EMBRACing changE: Overcoming obstacles and advancing democracy in the European Neighbourhood

EMBRACE анализира блокаде демократизације у европском суседству, идентификује начине за њихово превазилажење и предлаже нове инструменте политике за унапређење демократије у ЕУ (ЕУДП). EMBRACE узима у обзир развоје у изградњи демократије, процењујући инструменте, амбиције и концепте ЕУДП. EMBRACE истражује епизоде ​​политичког застоја и отварања како би идентификовао, анализирао и објаснио бихевиоралне, институционалне и структурне блокаде, као и услове под којима се оне могу превазићи. EMBRACE је осетљив на варијације у путањама демократизације и културном, историјском и геополитичком контексту у којем се појављују блокаде. Такође пази на блокаде унутар ЕУ. EMBRACE истражује локалне потребе за побољшаним ЕУДП-ом и развија нове алате политике (нпр. дигитална платформа, алатка за мапирање ЕУДП-а, збирка најбољих пракси ЕУДП-а, политички документи, видео клипови, подкасти, вебинари за обуку) за практичаре ЕУДП-а и продемократске активисте. EMBRACE-ов приступ емпиријском истраживању комбинује квантитативно велико-N са квалитативном средњом-N компаративном стратегијом истраживања. Квантитативно, EMBRACE анализира веће трендове ЕУДП-а и његове ефекте на демократизацију у последње две деценије у сва 23 суседа. Квалитативно, EMBRACE истражује епизоде ​​застоја и отварања из 12 одабраних земаља источне Европе, јужног Кавказа, западног Балкана, северне Африке и Блиског истока. Унутар- и међурегионално поређење је систематски укључено у EMBRACE-ов истраживачки дизајн и структуру ВП. За прикупљање и анализу података, удружују се партнери из конзорцијума који се налазе у земљама ЕУ и ван ЕУ. Шест комитета заинтересованих страна прати цео процес истраживања обезбеђујући да се узму у обзир локалне потребе и наративи. Чинећи то, EMBRACE пружа ЕУ дубинско знање и иновативни политички алат који унапређује партнерства за стабилно и сигурно европско суседство, и подстиче отпорне политичке актере да прихвате демократске промене.

Конзорцијум пројекта чине:

 • Бергхоф фондација (координатор пројекта)
 • Универзитет Леида
 • Универзитет у Мастрихту
 • Универзитет у Констанцу
 • Украјинска асоцијација европских студија
 • Универзитет у Стокхолму
 • Универзитет у Генту
 • Иља државни универзитет
 • Универзитет у Београду – Факултет политичких наука
 • Универзитет у Манчестеру (придружени партнер из УК)

као и организације

 • Ari centre pour une initiative arabe de reforme,
 • Pal-think for strategic studies,
 • Concentris research management.

Буџет пројекта: ЕУР 2,784,843.75.